Novinky

Novinky

Novela zákona o ochranných známkách

Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, kterou se mění zejména možnost registrovat tzv. netradiční ochranné známky (např. známky chuťové a čichové atp.), a dále novela přenáší posouzení důvodů pro zamítnutí

To v praxi především znamená, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) již jako doposud není povinen zkoumat, zda nově přihlašované označení není shodné nebo neobsahuje shodné prvky se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky a služby.

ÚPV tedy nově již registraci shodného označení nezamítne. Je tedy ponecháno pouze na vlastníkovi starší shodné ochranné známky, zda registraci zamezí v rámci institutu námitek.

Novelou tedy vzniká potřeba vlastníků ochranných známek monitorovat nově registrované známky, aby bylo zamezeno případnému zápisu ochranné známky, která může být zaměnitelná se známkou registrovanou dříve. Monitoring se provádí ve věstníku ÚPV, který je veřejný a dostupný online.

Novela tedy přináší vyšší míru odpovědnosti pro vlastníky ochranných známek, nicméně v případě zájmu jsme schopni monitoring a další spojené záležitosti za klienty zajistit.

 

Logo SAMAK cernobile_CZ.svg

  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title