Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - 17

Novinky pro podnikatele, období od 28.5. do 3.6.2019.

Nové předpisy ve Sbírce zákonů:

 •  133/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 132/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do  Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019.
 • 131/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • 134/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce.

 

Logo SAMAK cernobile_CZ.svg

 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title