Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - 26

Novinky pro podnikatele, období od 30. 7. do 5. 8. 2019.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

  • 188/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
  • 189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title