Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - 32

Novinky pro podnikatele, období od 10. 9. do 16. 9. 2019.

 NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

  • 233/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
  • 234/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
  • 235/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title
  • $title