Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - 33

Novinky pro podnikatele, období od 24. 9. do 30. 9. 2019.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 244/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
 • 246/2019 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
 • 247/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 248/2019 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • 249/2019 - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
 • 250/2019 - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title