Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - 35

Novinky pro podnikatele, období od 9. 12. do 13. 12. 2019

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
 • 325/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
 • 328/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title