Novinky

Novinky

PRÁVNÍ NOVINKY - období od 1. 1. do 10. 1. 2020

Novinky pro podnikatele, období od 1. 1. do 10. 1. 2020

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 2/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • 4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech
 • 5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
 • 6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
 • 7/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
 • 8/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 9/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title