Služby

Daňové kontroly a finanční úřady

 • komplexní podpora klientů v průběhu daňových kontrol, tj. zastupování při jednáních s finančními úřady, optimalizace postupu při kontrole, podpora a doporučení ohledně řešení požadavků či výzev finančního úřadu atd.
 • zastupování ve veškerých daňových záležitostech klientů před finančními úřady (místní šetření, „vytýkací“ řízení, opravné prostředky a další řízení či jednání)
 • analýza daňové pozice klienta ve vztahu k možnosti odvolání proti výsledku daňové kontroly, zpracování odvolání, kompletní zastupování v odvolacím řízení
 • zastupování při daňových soudních sporech

Vybrané reference

 • R0033
  Právní a daňové poradenství v souvislosti s restrukturalizací společností skupiny Crocodille v České republice, optimalizace vnitroskupinové struktury, vyčlenění části provozu do samostatných entit formou odštěpení s cílem jejich převedení na strategické partnery; navazující transformace části skupiny převodem pod zahraniční majetkovou účast a s tím související přeshraniční fúze.
  2015
 • R0047
  Právní a daňová asistence při úpravě mezinárodní firemní struktury společnosti Biterra podnikající v oblasti IT služeb. Komplexní posouzení souvisejících aspektů mezinárodního zdanění, transferů zisku a problematiky cen mezi spojenými osobami (arm´s length principy).
  2015
 • R0001
  Kompletní zajištění účetní a daňové agendy řetězce retailových obchodů VERO MODA.
  2007
 • R0002
  Strukturování a návazně komplexní zajištění daňové agendy mezinárodní skupiny PrimeRevenue, se sídlem v USA, zaměřující se na finanční služby (factoring, transakce s pohledávkami apod.).
  2007
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title