Služby

Daňové plánování, daňová optimalizace a mezinárodní zdanění

 • posouzení daňových dopadů zvažovaných investic či plánovaných významných transakcí, srovnání možných alternativ, doporučení nejvhodnějšího řešení z daňového pohledu
 • daňová optimalizace, návrhy a analýzy variant daňových řešení dle aktuální situace a budoucích plánů klienta
 • kalkulace budoucích daňových zatížení, i s ohledem na zvažované scénáře dalšího vývoje společnosti
 • komplexní poradenské služby v oblasti daňových dopadů přeshraničních transakcí
 • posouzení režimu zdanění různých typů příjmů ze/do zahraničí (úroky, dividendy, licenční poplatky apod.)
 • poradenství v oblasti stálých provozoven
 • revize daňových dopadů mezinárodních transakcí ve vztahu ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění
 • komplexní daňová a účetní podpora zahraničních investorů přicházejících do České republiky
 • analýzy a návrhy daňově optimálních řešení ve vztahu ke zvažovaným podnikatelským záměrům klienta, včetně mezinárodních aspektů a posouzení možnosti využití nadnárodních firemních struktur

Vybrané reference

 • R0048
  Právní, daňové a strategické poradenství společnosti asphericon, německé společnosti zabývající se výrobou speciálních optických čoček při získání investičních pobídek v České republice, při zahájení výrobní a obchodní činnosti v České republice (včetně výstavby výrobního závodu formou tzv. greenfield projektu a investice do technologického vybavení závodu) a při nastavení akcionářských vztahů s lokálním strategickým manažerským týmem.
  2016
 • R0050
  Právní, daňové a strategické poradenství při restrukturalizaci akcionářské struktury významného tuzemského dodavatele speciálních zdravotnických přístrojů a to včetně řešení otázek mezigenerační obměny na úrovni dvou rodin kontrolujících skupinu cílových společností.
  2016
 • R0033
  Právní a daňové poradenství v souvislosti s restrukturalizací společností skupiny Crocodille v České republice, optimalizace vnitroskupinové struktury, vyčlenění části provozu do samostatných entit formou odštěpení s cílem jejich převedení na strategické partnery; navazující transformace části skupiny převodem pod zahraniční majetkovou účast a s tím související přeshraniční fúze.
  2015
 • R0034
  Právní a daňová asistence v souvislosti s akvizicí 75% podílu ve společnosti poskytující služby call centra, a dále přípravou akcionářské dohody mezi stávajícím a novým akcionářem.
  2015
 • R0036
  Kompletní právní a daňový servis v souvislosti s prodejem divize elektro společnosti ACword, spol. s r.o. zabývající se velkoobchodem s elektrem investorovi ze skupiny Würth zahrnující mimo jiné též předprodejní restrukturalizaci cílové společnosti formou odštěpení divize do samostatné nové společnosti a její následný prodej.
  2015
 • R0037
  Komplexní právní a daňové poradenství v souvislosti s akvizící 80 % akcií internetového obchodníka s investičním zlatem do skupiny GOLDEN GATE zabývající se prodejem investičního zlata.
  2015
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title