Služby

Financování

V  návaznosti na služby M&A nabízí poradenská společnost SAMAK odbornou asistenci v oblasti finančního řízení transakcí.

  • poskytování poradenství při stanovení optimální kapitálové struktury ve vztahu k relevantním možnostem externího financování
    • financování vlastního kapitálu (oslovení investorů, emise akcií)
    • dluhové financování (úvěry, emise dluhopisů, mezaninové financování)
  • příprava a vyjednávání potřebné dokumentace a smluvních podmínek v součinnosti s aktivní podporou během procesu financování (prověrka firmy due diligence v hloubce požadované klientem, úvěrové návrhy, informační memorandum, tvorba finančních plánů atp.)
  • zajištění ocenění firmy, její části, jednotlivých aktiv nebo jiných finančních investic
  • analýza nabídek financování a jejich následné vyhodnocení
  • příprava a vyjednávání finálních podmínek financování s oslovenými investory včetně vyhotovení a zpracování související dokumentace, koordinace financování
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title