Služby

GDPR

 • interní audit současného stavu zpracování osobních údajů
 • revize typové dokumentace dotčené problematikou ochrany osobních údajů
 • srovnávací analýza současného stavu společnosti a požadavků dle GDPR
 • návrh opatření vedoucích ke komplexnímu uvedení zpracování a ochrany osobních údajů do souladu s GDPR (implementační plán)
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title