Služby

Podpora v podnikání a správa majetku

 • obchodněprávní závazkové vztahy (sepisování, rozbory a posuzování smluv)
 • zakládání a fungování obchodních společností, zajišťování korporátní agendy společností
 • průběžné právní poradenství při otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností, prověrka dodržování relevantních platných právních předpisů společností
 • právo cenných papírů (akcie, jiné cenné papíry a investiční nástroje, směnky, povinné nabídky převzetí a veřejné návrhy smluv na koupi akcií)
 • forenzní audity (vyšetřování)
 • civilní a trestní odpovědnost managementu a právnických osob
 • příprava pracovních a manažerských smluv
 • právní podpora při tvorbě vnitřních firemních předpisů a motivačních systémů (včetně opčních plánů)
 • právní poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů, včetně hromadného propouštění

Vybrané reference

 • R064
  Poskytování všeobecného právního poradenství významné poradenské společnosti, včetně optimalizace interních procesů a správy skupiny, vyjednávání a zastupování v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
  2018
 • R0048
  Právní, daňové a strategické poradenství společnosti asphericon, německé společnosti zabývající se výrobou speciálních optických čoček při získání investičních pobídek v České republice, při zahájení výrobní a obchodní činnosti v České republice (včetně výstavby výrobního závodu formou tzv. greenfield projektu a investice do technologického vybavení závodu) a při nastavení akcionářských vztahů s lokálním strategickým manažerským týmem.
  2016
 • R0050
  Právní, daňové a strategické poradenství při restrukturalizaci akcionářské struktury významného tuzemského dodavatele speciálních zdravotnických přístrojů a to včetně řešení otázek mezigenerační obměny na úrovni dvou rodin kontrolujících skupinu cílových společností.
  2016
 • R0056
  Zastupování společnosti působící v oblasti veřejné linkové dopravy ve věci žaloby bývalého jednatele společnosti ohledně nároku na odměnu jednatele za vykovávanou činnost.
  2016
 • R0057
  Příprava a vyjednávání komplexního manažerského kontraktu pro generálního ředitele největšího distributora ICT techniky v ČR (včetně opčního plánu).
  2016
 • R0058
  Poskytování každodenního pracovněprávního poradenství pro několik našich korporátních klientů týkající se zejména uzavírání a rozvazování pracovních poměrů, uzavírání dohod o narovnání sporných nároků, přípravy vzorové dokumentace a vnitřních předpisů zaměstnavatele.
  2016
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title