Služby

Sporná agenda, správa pohledávek

Jsme specialisti na:

 • korporátní spory mezi společníky/akcionáři a mezi orgány obchodní korporací
 • IT/IP spory z domén, softwarů, ochranných známek, databází a know-how
 • spory spojených s výstavbou
 • pracovněprávní spory
 • spory se správci daně a poskytovateli dotací
 • spory z veřejných zakázek
 • obhajobu v trestních věcech majetkových a hospodářských
 • hromadné vymáhání pohledávek z obchodních vztahů

Vybrané reference

 • ACEMA Credit Czech, a.s.
  Poradenská skupina SAMAK je rovněž dlouhodobým právním zástupcem poskytovatele nebankovních úvěrů, společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., ve sporech z úvěrových smluv s podnikateli i se spotřebiteli dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně řízení před Finančním arbitrem.
  2019
 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia
  SAMAK je dlouhodobým právním zástupcem předního světového výrobce dveřních systémů, společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., při soudním vymáhání pohledávek z obchodních vztahů.
  2019
 • Litigace
  Úspěšné zastupování středně velkého tuzemského průmyslového výrobce (roční obrat přes 200 mil. Kč) se zahraniční účastí (SRN) proti bývalému jednateli a minoritnímu společníkovi v jedné osobě a jemu spřízněnému zaměstnanci. Předmětem sporu byly nároky na náhradu škody způsobené výkonem funkce jednatele a nekalosoutěžním jednáním, včetně šikanózního výkonu práv minoritního společníka. Naše služby zahrnovaly rovněž interim management a zajištění provozního bankovního financování při převzetí kontroly nad výrobcem, doposud kontrolovaného protistranou. Protistrana nakonec uzavřela mimosoudní dohodu za symbolických podmínek. Případ vedl partner kanceláře Marek Švehlík.
  2019
 • Kögel
  Úspěšné právní zastupování společnosti v komplikovaném restitučním sporu, ve kterém se protistrana domáhala vydání rozsáhlých pozemků a nemovitostí ve vlastnictví klienta. Spor dospěl až k Nejvyššímu soudu České republiky, který nároky protistrany označil za nelegitimní a v plném rozsahu je zamítl, čímž zcela potvrdil naši právní argumentaci.
  2018
 • Alfa Plastic na Litigace
  Úspěšné právní zastoupení společnosti Alfa Plastik, a.s. v insolvenčním řízení zahájeném na základě šikanózního návrhu, a to včetně právní podpory krizovému managementu společnosti, jednání s dodavateli a zákazníky společnosti (zejména z oblasti automotive) o pokračování výroby během insolvenčního řízení. Společnost Alfa Plastik, a.s. patří k lídrům ve výrobě plastových výrobků zejména pro oblast automotive s obratem přes 0,5 mld. Kč ročně a s cca 250 zaměstnanci.
  2017
 • R0054
  Právní zastupování společnosti, která je předním dodavatelem obalové techniky. Zastupování v oblasti souboru individuálních soudních sporů týkajících se sporu o hrazení nájemného , nebytových prostor, odpovědnosti bývalého vedení společnosti, žaloby na vydání věci a dalších pohledávkových sporů.
  od 2016
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title