Služby

Sporná agenda, správa pohledávek

 • komplexní právní služby v oblasti sporné agendy – právní posouzení sporu či potenciálního sporu, stanovení strategie vedení sporu a zastupování v mimosoudním, soudním a rozhodčím řízení ve sporech z oblasti občanského, obchodního a správního práva
 • zastupování v řízení o výkonu rozhodnutí
 • individuální správa a vymáhání pohledávek
 • řešení sporné agendy vznikající při výstavbě
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • strukturování transakcí v oblasti živých i neživých portfolií pohledávek
 • provádění auditu převáděných portfolií pohledávek
 • vyjednávání smluvní dokumentace týkající se prodejů portfolií pohledávek
 • individuální a hromadná správa pohledávek

Vybrané reference

 • Kögel
  Úspěšné právní zastupování společnosti v komplikovaném restitučním sporu, ve kterém se protistrana domáhala vydání rozsáhlých pozemků a nemovitostí ve vlastnictví klienta. Spor dospěl až k Nejvyššímu soudu České republiky, který nároky protistrany označil za nelegitimní a v plném rozsahu je zamítl, čímž zcela potvrdil naši právní argumentaci.
  2018
 • Alfa Plastic na Litigace
  Úspěšné právní zastoupení společnosti Alfa Plastik, a.s. v insolvenčním řízení zahájeném na základě šikanózního návrhu, a to včetně právní podpory krizovému managementu společnosti, jednání s dodavateli a zákazníky společnosti (zejména z oblasti automotive) o pokračování výroby během insolvenčního řízení. Společnost Alfa Plastik, a.s. patří k lídrům ve výrobě plastových výrobků zejména pro oblast automotive s obratem přes 0,5 mld. Kč ročně a s cca 250 zaměstnanci.
  2017
 • R0054
  Právní zastupování společnosti, která je předním dodavatelem obalové techniky. Zastupování v oblasti souboru individuálních soudních sporů týkajících se sporu o hrazení nájemného , nebytových prostor, odpovědnosti bývalého vedení společnosti, žaloby na vydání věci a dalších pohledávkových sporů.
  od 2016
 • R0062
  Zastupování klienta v důležitém pracovněprávním sporu s inspektorátem práce.
  2016
 • R0045
  Zastupování významného českého řetězce rychlého občerstvení, Crocodille, ve sporech ohledně franšízových smluv a dalších souvisejících smluv v řádu několika milionů korun českých.
  od 2015
 • R0046
  Zastupování klienta předního dovozce nápojů do ČR ve věci uplatnění nároku z vadného softwaru. Spor v řádů milionů Kč.
  2015
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title