Služby

Účetnictví, zpracování mzdové agendy a manažerský reporting

Vedení účetnictví & manažerský reporting

 • Kompletní zajištění účetní agendy Vaší firmy (zaúčtování všech transakcí, vedení evidence hmotného a nehmotného majetku, inventarizace všech rozvahových účtů, příprava veškerých potřebných účetních výstupů pro daňové účely atd.)
 • Individuální nastavení účetní osnovy a metodiky dle potřeb klienta
 • Zpracování roční účetní závěrky včetně koordinace prací s auditorem (je-li vyžadováno)
 • Zajištění veškeré agendy týkající se DPH
 • Manažerský reporting dle individuálních požadavků přizpůsobený na míru potřebám klienta

Zpracování mzdové agendy

 • Kalkulace mezd včetně všech zákonných odvodů, příprava a zaslání výplatních pásek a platebních instrukcí ke všem platbám určené kontaktní osobě
 • Zpracování a podání veškerých potřebných hlášení a reportů institucím (Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, FÚ), včetně zajištění veškeré komunikace s těmito úřady
 • Registrace a de-registrace nových/odcházejících zaměstnanců
 • Zpracování ročního zúčtování daně z příjmů zaměstnanců

Naše výhody („proč s námi“):

 • Průběžná supervize účetních klientů daňovým poradcem - důraz na vysoce odborný, individuální a seniorní přístup k poskytovaným službám
 • Možnost využití komplexní podpory naší poradenské skupiny (daně, právo, účetnictví)
 • ALL INCLUSIVE koncept - výhodný měsíční paušál pokrývající veškerou účetní a daňovou agendu Vaší firmu s plnou odpovědností naší společnosti za správnost výstupů - Vy podnikejte, starosti o daně a FÚ nechte na nás

 

Produktový list najdete zde.

Vybrané reference

 • ACEMA Credit Czech, a.s.
  Průběžné daňové a účetní poradenství zaměřené na daň z příjmů a DPH, konsolidace účetních závěrek apod., včetně režimů zdanění specifických investičních instrumentů, různých forem kolektivního investování atd.
  2019
 • Pietro Filipi 1
  Asistence při prodeji skupiny Pietro filipi, významného módního retailového řetězce operujícího v CEE regionu; asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční podporu prodejního procesu, koordinaci samotného prodejního procesu včetně vyjednávání s investory a s věřitelskými bankami a zajištění interim role finančního a účetního řízení skupiny.
  2018
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title
 • $title