AUTORSKÉ PRÁVO A AUTORSKÁ DÍLA A JEJICH OCHRANA

Co to znamená

Autorské právo je odvětví práva zabývajícíc se právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Mezi tvůrce lze zařadit například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví, avšak nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Za autorské dílo se považuje pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě.

Autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací), v mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv, hlavně tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952. Pro podporu ochrany duševního vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO).

V čem je přidaná hodnota našich služeb

Jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy ohledně autorského práva – Co je autorské právo a jaká práva s ním souvisí? Komu patří autorská práva a jak mohou být využívána ve prospěch tvůrce, nositele, spotřebitele apod.? Jsou autorská práva stejná všude na světě? Lze získat ochranu autorských práv automaticky? Co všechno se pokládá za porušení autorského práva? Jaké mohou být sankce za porušení autorských práv?

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

nebo nám zatelefonujte

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology