Pokuty za zastřené agenturní zaměstnávání hrozí nově i firmám využívajícím agenturní zaměstnance!

Nepatrná změna zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon‘‘) účinná od 2. srpna 2021 může znamenat problém pro zaměstnavatele, kteří využívají služeb agenturních zaměstnanců.

Nově hrozí pokuta až 10.000.000 Kč (nejméně pak 50.000 Kč) nejenom podnikateli, který pronajímá pracovní sílu bez příslušného povolení, ale rovněž podnikateli, který takový pronájem pracovní síly reálně umožní.


Dočasné přidělování zaměstnanců k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, pokud se nejedná o dočasné přidělení dle 43a zákoníku práce, mohou provádět pouze fyzické nebo právnické osoby, které obdrží tzv. povolení ke zprostředkování zaměstnání a stanou se agenturami práce.

Pro získání povolení je nutné splnit zákonné podmínky, například musí dojít ke sjednání pojištění záruky pro případ úpadku, získání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra ČR, nebo poskytnutí kauce ve výši 500.000 Kč. Povolení se poprvé vydává na dobu 3 let, dále může být prodlouženo na dobu neurčitou.

S činností agentur práce je negativně spojováno tzv. „zastřené zprostředkování zaměstnání/zastřené agenturní zaměstnávání“, kterým se rozumí činnost podnikatele spočívající v pronájmu pracovní síly jinému podnikateli mimo režim agenturního zaměstnávání, tedy bez splnění podmínek nezbytných pro vydání povolení.

Za zastřené agenturní zaměstnávání může být považována například spolupráce podnikatelů na základě občanskoprávních vztahů, konkrétně pak smluv o dílo. Je však třeba konstatovat, že nelze každý vztah objednatele a zhotovitele apriori považovat za nelegální pronájem lidí, jeho podmínky je ale nutné nastavit velmi pečlivě a obezřetně.

Problém zastřeného zprostředkování zaměstnání však může nastat i v situaci, kdy je agentuře práce povolení ke zprostředkování odejmuto úřadem práce a zaměstnavatel využívající jejích služeb o tom nic neví. K odejmutí povolení přitom může dojít například v případě, kdy agentura nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele, nebo nedoloží sjednané pojištění úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení o zprostředkování.

Zkontrolovat existenci povolení ke zprostředkování zaměstnání u konkrétního subjektu lze na internetových stránkách Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace, přičemž aktuální údaje by měly být viditelné vždy po jednom až dvou týdnech od registrace, případně od pravomocného odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Je zřejmé, že při podpisu smlouvy s agenturou práce podnikatelé, jako uživatelé, vyžadují od agentury práce předložení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Vzhledem k tomu, že úřad práce může takové povolení agentuře práce následně odejmout, je více než žádoucí kontrolovat i v průběhu plnění veškerých povinností ze strany agentury práce, zejména zda tato povolení ke zprostředkování stále má, či zda nepokračuje ve své činnosti i po jeho odejmutí. Hrozba až desetimilionové pokuty je dle našeho názoru pro zaměstnavatele dostatečně motivující.

Mgr. Olga Vávrová
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology