DANĚ a daňové povinnosti v době koronaviru

Jaké úlevy v oblasti daně z příjmů jsou aktuálně platné?

Schválena je možnost pozdějšího podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob (do 1. 7. 2020), což znamená i možnost pozdější úhrady případného doplatku daně. O toto není nutné žádat, tato možnost platí automaticky.


Je možno později podávat i přiznání k DPH?

Ne, výše popsaná úleva se týká pouze přiznání k dani z příjmů. Nicméně u DPH je zde úleva u kontrolního hlášení, kdy v případě pozdního podání pro období od 1. března do 31. července 2020, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem (např. onemocnění nebo karanténa), bude prominuta sankce (pokuta).


Je možno platit daně později?  

Úleva je nyní pouze pro platbu daně z příjmů za rok 2019 (možnost doplatit až do 1. 7. 2020). nicméně aktuálně lze zcela bez poplatku podávat žádosti o posečkání nebo splátkování daně a žádosti o prominutí úroku z prodlení u jakékoli daně. V případě, že je doložena souvislost s koronavirem (karanténa, omezení provozu apod.), mělo by být vyhověno.


Jsou nějaké další formy daňové podpory zvažovány?

Ano, jako významné a zajímavé lze zmínit zvažovanou možnost, kdy pokud by firma či podnikatel vykázali za rok 2020 daňovou ztrátu, tak tuto by bylo možno zpětně uplatnit na případný zisk za rok 2019, a tím obdržet zpět již dříve zaplacenou daň. Dále je navrhován rovněž plošný posun pro platby daně z nabytí nemovitých věcí, do 1. 7. 2020.


Jsou nějaké úlevy u sociálního a zdravotního pojištění? 

Aktuálně je navrhována podpora OSVČ v podobě prominutí záloh na půl roku počínaje březnem 2020. U firem/zaměstnavatelů je zatím v tomto směru platná dá se říci související podpora v podobě kompenzace části platů (80%) v případě provozů, které byly povinně uzavřeny z důvodu opatření vlády.

Lze později odvádět DPH, pokud mi z důvodů souvisejících s aktuální situací a krizových opatření můj obchodní patrner neuhradí či později uhradí faktury?

Pozdější úhrada faktury bohužel automaticky neznamená možnost pozdější úhrady DPH; a ani stávající opatření vlády ČR tuto možnost jako automatickou nezavádí. Lze nicméně nyní zcela bez poplatku podávat žádosti o posečkání nebo splátkování daně a žádosti o prominutí úroku z prodlení u jakékoli daně. V případě, že je doložena souvislost s koronavirem (karanténa, omezení provozu apod.), mělo by být vyhověno, a tento postup doporučujeme.


Pokud si jako pronajímatel dohodnu se svým nájemcem z důvodu stávající sitauce pozdější úhradu nájemného a nájemné fakturuji s DPH, znamená to automaticky, že i DPH mohu FÚ hradit později?

Dohoda o pozdější platbě nájemného neposouvá splatnost DPH z faktur na dané nájemné. Nicméně pokud se jedná o důvody související s aktuální situací, lze požádat FÚ o možnost úhrady DPH později, a lze předpokládat, že bude pravděpodobně vyhověno. Rovněž lze požádat o prominutí úroku z prodlení za pozdější úhradu daně, a i zde lze očekávat v případě doložení souvislosti se stávajícími krizovými opatřeními, že bude vyhověno.


Mám jako OSVČ nárok na kompenzaci dopadů krizových opatření na své podnikání?

Ano, byl již schválen tzv. kompenzační bonus pro OSVČ, ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období (toto je 12. března až 30. dubna 2020; max. částka bonusu je 25.000 Kč). Žádosti se podávají na Váš místně příslušný FÚ, a nárok na bonus mají OSVČ které nemohly samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření - typickými důvody tedy jsou nutnost uzavřít provozovnu či omezit její provoz, vlastní karanténa či karanténa zaměstnanců, péče o dítě, omezení či přerušení dodávek služeb či zboží potřebných pro provoz.

Potřebujete poradit?

Tomáš Zbořil je Vám k dispozici

nebo zatelefonujte

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology