FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ v době koronaviru

Je věřitel oprávněn uplatňovat veškeré sankční mechanismy sjednané v úvěrové smlouvě?

Aktuální situaci lze označit za případ vyšší moci, která nicméně nevede k prodloužení sjednaných lhůt pro plnění. Věřitel je tedy v případě prodlení oprávněn požadovat například smluvní pokutu či úrok z prodlení, lze se však zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou věřiteli prodlením. Dokud nebudou přijata plošná opatření, která povedou ke zmírnění dopadů na dlužníky, je nutné komunikovat případnou platební neschopnost věřitelům včas a jednat o změnách ve sjednaných splátkových kalendářích.

Jaké jsou další možnosti státní podpory po vyčerpání programu Úvěr COVID I a COVID II? 

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravuje navazující formy podpory podnikatelům zaměstnávajícím až 500 zaměstnanců, a to prostřednictvím zapojení komerčních bank. V rámci programu COVID III bude ČMZRB podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank, přičemž úvodní kapacita programu je až 20 mld korun. Zahájení programu se očekává v nejbližších dnech.


Jaký je dopad novely zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru?

Došlo k omezení úroků po splatnosti pro spotřebitele - při prodlení delším než 90 dní vzniká věřiteli pouze nárok na úrok ve výši repo sazby určené ČNB zvýšené o 8 %. Zákon poskytuje také ochranu fyzických osob podnikatelů - pro podnikající fyzické osoby se na platby související s prodlením použijí stejné limity jako na spotřebitele s výjimkou limitu celkové výše smluvních případě nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše odložené platby.


Jakou ochranu poskytuje dlužníkům zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19?

U úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020 má dlužník právo požádat věřitele o přerušení splácení úvěrů a hypoték. Splátky nejsou přerušeny automaticky a budou odloženy až po oznámení tohoto záměru dlužníkem věřiteli. Dlužník musí prohlásit, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie, tyto důvody však dlužník není povinen nijak prokazovat. Fyzické osobě je umožně odklad rovněž u splácení úroků, právnická osoba hradí úroky průběžně v původních lhůtách. Doba odložených splátek trvá do konce října 2020, je ale možné požádat o zkrácenou ochrannou dobu do konce července 2020.

Jaké jsou další možnosti státní podpory po vyčerpání programu Úvěr COVID I a COVID II?    

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravuje navazující formy podpory podnikatelům zaměstnávajícím až 500 zaměstnanců, a to prostřednictvím zapojení komerčních bank. V rámci programu COVID III bude ČMZRB podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank, přičemž úvodní kapacita programu je až 20 mld korun. Zahájení programu se očekává v nejbližších dnech.


Jaký je dopad novely zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru?

Došlo k omezení úroků po splatnosti pro spotřebitele - při prodlení delším než 90 dní vzniká věřiteli pouze nárok na úrok ve výši repo sazby určené ČNB zvýšené o 8 %. Zákon poskytuje také ochranu fyzických osob podnikatelů - pro podnikající fyzické osoby se na platby související s prodlením použijí stejné limity jako na spotřebitele s výjimkou limitu celkové výše smluvních případě nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše odložené platby.


Jakou ochranu poskytuje dlužníkům zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19?

U úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020 má dlužník právo požádat věřitele o přerušení splácení úvěrů a hypoték. Splátky nejsou přerušeny automaticky a budou odloženy až po oznámení tohoto záměru dlužníkem věřiteli. Dlužník musí prohlásit, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie, tyto důvody však dlužník není povinen nijak prokazovat. Fyzické osobě je umožněn odklad rovněž u splácení úroků, právnická osoba hradí úroky průběžně v původních lhůtách. Doba odložených splátek trvá do konce října 2020, je ale možné požádat o zkrácenou ochrannou dobu do konce července 2020.

Potřebujete poradit?

Jan Vozár je Vám k dispozici

nebo zatelefonujte

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology