PRACOVNĚPRÁVNÍ AGENDA v době koronaviru

Vzhledem k šířící se nákaze koronavirem (COVID-19) přibývá dotazů našich klientů na právní souvislosti reálných situací, ke kterým dochází na pracovišti. Proto bychom Vás chtěli informovat, jak v těchto případech postupovat. Nejčerstvější informace řazené dle odvětví najdete v sekci COVID.

Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě, že mu byla nařízena rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nebo lékaře karanténa?

Ano náleží. Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance, po dobu jejíhož trvání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000 Kč na jednoho zaměstnance. Od 15. dne karantény náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění.


Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě uzavření či omezení provozu zaměstnavatele v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví?

Ano náleží. Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele, po dobu jejíhož trvání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000 Kč na jednoho zaměstnance.


Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě uzavření provozu z důvodu nařízené karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (minimálně 30 %)?

Ano náleží. Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele, po dobu jejíhož trvání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.


Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě omezení nebo uzavření provozu zaměstnavatele z důvodu omezení dostupnosti surovin, výrobků či služeb nezbytných pro činnost zaměstnavatele v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví?

Ano náleží. Jedná se o tzv. prostoj, po dobu trvání prostoje má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě omezení nebo uzavření provozu zaměstnavatele z důvodu omezení poptávky po službách či výrobcích zaměstnavatele v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví?

Ano náleží. Jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou může dohodnout zaměstnavatel s odborovou organizací, která u něj působí. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem. Po dobu trvání částečné nezaměstnanosti má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Zaměstnanec, cizinec bez přechodného nebo trvalého pobytu na území České republiky, uvíznul v zahraničí a z důvodu zákazu vstupu na území České republiky se nemůže vrátit do České republiky a vykonávat práci (provoz zaměstnavatelem nebyl uzavřen). Má takový zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a zaměstnavatel nárok na příspěvek na vyplacenou náhradu mzdy z programu Antivirus?     

Pokud zaměstnanec do České republiky vůbec nepřicestoval a zároveň provoz zaměstnavatele nebyl uzavřen (tedy výkon práce byl ze strany zaměstnavatele standardně umožněn), nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, ani o překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 191 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Nepřítomnému zaměstnanci tak nepřísluší žádná náhrady mzdy.


Zaměstnanec, cizinec bez přechodného nebo trvalého pobytu na území České republiky, uvíznul v zahraničí a z důvodu zákazu vstupu na území České republiky se nemůže vrátit do České republiky, provoz zaměstnavatele však byl uzavřen. Má takový zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a zaměstnavatel nárok na příspěvek na vyplacenou náhradu mzdy z programu Antivirus?   

Pokud zaměstnanec do České republiky vůbec nepřicestoval, ale provoz zaměstnavatele byl zároveň uzavřen z důvodu krizových usnesení vlády, z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo z důvodu omezení poptávky po poskytovaných službách (tedy zaměstnanci nemohl být umožněn výkon práce), jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši odpovídající 100 % průměrného výdělku. Na její úhradu může zaměstnavatel čerpat příspěvek z programu Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč. 


Zaměstnanci byla nařízena karanténa cizím státem, ve kterém se dočasně nacházel (např. dovolená). Má takový zaměstnanec nárok za dobu trvání karantény nařízené cizím státem na náhradu mzdy a zaměstnavatel nárok na příspěvek na vyplacenou náhradu mzdy z programu Antivirus?     

Pokud byla zaměstnanci nařízena karanténa cizím státem, ve kterém se dočasně nacházel, pak se po dobu nařízení takovéto karantény jedná o překážku na straně zaměstnance a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Na její úhradu může zaměstnavatel čerpat příspěvek z programu Antivirus ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000 Kč. Od 15. dne karantény náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění. 

Potřebujete poradit?

Olga Vávrová je Vám k dispozici

nebo zatelefonujte

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology