ŘÍZENÍ PODNIKU V KRIZI COVID

Je možné vyčíslit, jaký vliv bude mít stávající situace na hodnotu mé společnosti?

Ano, v případě plné součinnosti majitele / majitelů jsme schopni na základě poskytnutí požadovaných dokumentů zpracovat finanční analýzu, která objasní, zda a jakým způsobem se současná situace projeví na aktuální hodnotě společnosti.

Můžou důsledky současné situace zapříčinit ekonomický úpadek mojí společnosti?

Ano - i s touto eventualitou je v případě některých typů firem počítat. Současná opatření v rámci nouzového stavu budou mít na nejvíce zasažené podniky (například v oblasti gastronomie nebo hoteliérství) výrazně negativní ekonomický dopad. Očekávat lze především prudký propad tržeb, sníženou schopnost likvidity a solventnosti a zvýšení závazků vůči věřitelům (dodavatelé, banky, zaměstnanci, stát a další). Uvedené ekonomické i jiné dopady však bude možné různými způsoby zmírnit (viz další body tohoto newsletteru).

Je možné prostřednictvím analýzy ekonomických dat společnosti předvídat, že společnosti hrozí úpadek / bankrot?

Ano, za pomoci využití finančně analytických metod (např. dle Altmanovy formule bankrotu) lze na základě poskytnutých interních (zejména účetních) dat stanovit, zda je analyzovaná společnost ohrožena bankrotem.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou (sněmovní tisk 817)

EGAP bude poskytovat podnikatelům záruky za úvěry na provozní a investiční výdaje a na pracovní kapitál, přičemž o záruku bude žádat financující banka. EGAP bude oprávněn požadovat odměnu, která bude hrazena bankou. Úvěr lze použít na refinancování stávajících úvěrů.
Záruka ve výši 80 % hodnoty úvěru. Podmínkou pro získání záruky je minimální podíl na exportu v roce 2019 ve výši 20 % (včetně subdodávek exportérům). Uvěr nesmí přesáhnout 25 % tržeb za rok 2019. Platnost garance 3 roky v případě financování pracovního kapitálu a 5 let v rámci investičního financování.

Je možné prostřednictvím analýzy ekonomických dat společnosti předvídat, že společnosti hrozí úpadek / bankrot?

Ano, za pomoci využití finančně analytických metod (např. dle Altmanovy formule bankrotu) lze na základě poskytnutých interních (zejména účetních) dat stanovit, zda je analyzovaná společnost ohrožena bankrotem.

DESATERO ZÁSAD K PŘEKONÁNÍ EKONOMICKÉ KRIZE FIRMY

Úvodem si dovolíme požádat vážené čtenáře, abychom tentokrát nepoužívali slovo krize. Krize je slovo, které už samo o sobě navádí k beznaději.

Firma totiž nemá krizi, firma má problém – a problém má řešení. Krize se z problému stává až ve chvíli, kdy z problému krizi uděláme ve své hlavě. Níže najdete odpovědi na deset otázek, s nimiž se můžete potkat.


1) Čím začít?
Tím, že si připustíme, že máme problém. A ten problém ohrožuje samu existenci firmy. Abyste problém mohli úspěšně vyřešit, je naprosto nezbytné nejprve jej co nejpřesněji popsat. Zkrátka musíte znát nepřítele, se kterým se pouštíte do boje. A jak problém poznáte? Nedejte ale na emoce, řiďte se čísly – nechte si sestavit výhled cash flow na nejbližší měsíce (maximálně na rok-kdo přežije rok, nespíš přežije). Reálné očekávání bude pravděpodobně někde mezi středním a pesimistickým výhledem.


2) Jak na to?
Nemůžeme očekávat, že pokud budeme dělat všechno stejně, bude jiný výsledek. Hlavní rozdíl mezi normálním a krizovým řízením je v tom, že při krizovém řízení podřizujeme vše jediné prioritě – dostat firmu z té bídy. Soustřeďte se na takové aktivity, které firmě bezprostředně vydělávají peníze a zaražte výdaje, které možná jednou něco přinesou, dnes ale zoufale chybějící hotovost odčerpávají – zastavte investice, rozlučte se s konzultanty, opravy dělejte jen ty nutné, omezte náklady na výzkum na nezbytné minimum.


3) Co dřív a co potom?
Při záchraně firmy je nezbytné postupovat tak, abychom firmu neudusili. Jakmile se kola jednou zastaví, je téměř nemožné je znovu roztočit. A jakmile se netočí kola, firma umírá. V těžké situaci vždycky hoří víc ohňů, než dokážete naráz hasit. Při řízení firmy v problémech je třeba neustále mít na paměti, jaké jsou Vaše priority:

 • Nedělat (byť v dobré víře) kroky, které by Vám mohly způsobit trestní stíhání, nebo odpovědnost za způsobenou škodu
 • Udržet zásobování energiemi
 • Zajistit materiál do výroby
 • Udržet lidi
 • Zabránit neřízené insolvenci
 • Zajistit financování za rozumnou cenu
 • Všechno ostatní


4) Podle čeho se rozhodovat?
Zaměřte se na cash flow. Firmy neumírají kvůli účetní ztrátě nebo dluhům, firmy umírají, protože jim došla hotovost. Nejdůležitějším výkazem v počáteční fázi provozní restrukturalizace je výhled peněžních toků, zpravidla sestavovaný na devět až dvanáct týdnů. Podle něho budete plánovat úhrady, vyhodnocovat, nakolik se daří stabilizovat hospodaření, rozhodovat se o dalším postupu.


5) Co říct dodavatelům?
Vaši dodavatelé i financující banka chtějí totéž co vy – aby se firma vzpamatovala a dokázala platit své závazky. Nejhorší, co můžete udělat, je slibovat a sliby neplnit. Druhé nejhorší je nekomunikovat vůbec. Je vhodné komunikaci s dodavateli svěřit seniornímu manažerovi, optimálně někomu, kdo není spojen s minulostí firmy a bude pro partnery novou tváří nezatíženou předchozími neúspěchy.


6) Jak vytrhnout lidi z letargie? 
Firmu tvoří především lidi. Klíčem k její záchraně je tedy aktivní zapojení lidí přesvědčených, že „svoji“ firmu nenechají padnout.
A aby oni byli přesvědčeni, že to dokážete, musí být přesvědčen především ten, kdo firmu vede – tedy Vy nebo manažer, kterého vedením firmy v problémech pověříte. Lidi to poznají a přesvědčeného vůdce budou následovat.


7) Co když nás osloví investor a nabídne, že to vyřeší?
Kolem oslabených firem se stahují dravci, kteří cítí snadnou kořist. Na první pohled je nepoznáte, jsou to profesionálové svého oboru, velmi dobře znají legislativu a nástroje, jimiž lze firmu ovládnout. Majitele vyslechnou, nabídnou výhodné, snadné a rychlé řešení. Ještě jsem neviděl, že by to dopadlo dobře. Z problémů, pokud jsou pojmenovány včas, cesta vede, ale nikoli snadná cesta.


8) Jak se rozhodnout, když se věci mění strašně rychle?
Pokud už se firma dostala do potíží, bude se situace rychle horšit. Téměř určitě nebudete mít k dispozici všechny informace, abyste se dokázali správně rozhodnout. Ale rozhodnout se musíte, nejhorší je neudělat nic. A byť se na vás všechno sype – NEPANIKAŘTE. Pokud zpanikaříte (nebo tak vypadáte), znejistí i vaši lidé. Udržte klid tak dlouho, jak dlouho je to jen možné. Dokud firma nepřišla o zákazníky a zaměstnance, pořád to ještě má řešení.


9) Co dělat, když už opravdu docházejí peníze?
V takovém případě může být vhodným způsobem řešení restrukturalizace pasiv prostřednictvím předpřipravené reorganizace, jejímž cílem je firmu oddlužit a zároveň ji udržet při životě. Využitím nástrojů insolvenčního práva získá společnost oddechový čas, na druhou stranu ale částečně ztrácí kontrolu a dojde k ohrožení důvěry obchodních partnerů. Pokud by společnost vyhlásila insolvenci bez přípravy, nebo nechala situaci dospět až k insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem, mohou týdny následující po zveřejnění insolvenčního návrhu napáchat nenapravitelné škody. Již pouhým vstupem firmy do konkurzu se rapidně snižují její šance na přežití. Předpřipravená reorganizace a celé insolvenční řízení má svá pravidla, která je třeba znát nebo spolupracovat s někým, kdo je zná.


10) S čím Vám může pomoci SAMAK?
Pokud se firma dostane do spirály narůstajících dluhů a propadajících se výsledků, probíhá vše v ukrutném tempu, kdy každá chyba může být poslední. Stabilizace a následné vyvedení firmy z problémů je specifickou disciplínu, při níž víc než kde jinde hrají roli zkušenosti. Skupina SAMAK umí buď vlastními silami nebo s pomocí prověřených odborníků zajistit balíček služeb, které mohou být potřebné pro stabilizaci firmy.

 • Krizový manažer: má zkušenosti s řízením firmy v těžké situaci. Umí se rychle rozhodovat, udržet rozvahu ve zdánlivě neřešitelné situaci, stanovit priority a firmu provozně stabilizovat. V případě, kdy je nutné firmu zmenšit, umí učinit i nepříjemná rozhodnutí a prosadit jejich realizaci.
 • Restrukturalizační poradce: umí rychle analyzovat finanční situaci společnosti, sestavit výhled/finanční plán a navrhnout způsob řešení. Komunikuje s bankéři a věřiteli, vyjednává s nimi nejvýhodnější způsob finanční restrukturalizace. Vyhledá investory a pomůže zajistit chybějící kapitál.
 • Specializovaný právník: pomáhá firmě při jednání s věřiteli. Dohlíží, aby vedení neudělalo nějakou formální chybu, která by mohla zhatit celý plán záchrany.
 • Insolvenční správce: dohlíží na plnění reorganizačního plánu a dodržování pravidel insolvenčního procesu. Spolupráce se zkušeným insolvenčním správcem, který dokáže odrazit případné útoky na oslabenou firmu, je klíčová pro úspěšné dokončení reorganizace.

Potřebujete poradit?

Martin Ježek je Vám k dispozici

nebo zatelefonujte

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology