Co náleží zaměstnanci v krizi COVID

Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě, že mu byla nařízena rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nebo lékaře karanténa?

Ano náleží. Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance, po dobu jejíhož trvání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000 Kč na jednoho zaměstnance. Od 15. dne karantény náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění.


Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě uzavření či omezení provozu zaměstnavatele v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví?

Ano náleží. Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele, po dobu jejíhož trvání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, maximálně však 39.000 Kč na jednoho zaměstnance.


Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě uzavření provozu z důvodu nařízené karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (minimálně 30 %)?

Ano náleží. Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele, po dobu jejíhož trvání má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.


Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě omezení nebo uzavření provozu zaměstnavatele z důvodu omezení dostupnosti surovin, výrobků či služeb nezbytných pro činnost zaměstnavatele v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví?

Ano náleží. Jedná se o tzv. prostoj, po dobu trvání prostoje má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Náleží zaměstnanci náhrada mzdy v případě omezení nebo uzavření provozu zaměstnavatele z důvodu omezení poptávky po službách či výrobcích zaměstnavatele v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví?

Ano náleží. Jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost, kterou může dohodnout zaměstnavatel s odborovou organizací, která u něj působí. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem. Po dobu trvání částečné nezaměstnanosti má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku. Na její úhradu by měl být zaměstnavatelům poskytnut příspěvek z programu ochrany zaměstnanosti Antivirus ve výši odpovídající 60 %, včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology