DPH při pronájmu nemovitostí určených k bydlení v roce 2021

V souvislosti s novelizací zákona o DPH se plátci daně od 1.1.2021 již nebudou moci rozhodnout pro zdanění pronájmu nemovitosti jinému plátci u následujících typů nemovitostí:

  • rodinné domy;
  • obytné prostory;
  • bytové jednotky (jejichž součástí může být garáž, sklep nebo komora);
  • stavby, ve kterých je alespoň 60 %podlahové plochy tvořeno obytným prostorem (vztahuje se i na část stavby, je-li pronajímána pouze tato část);
  • pozemky, jejichž součástí je rodinný dům, obytný prostor nebo stavba, ve které je minimálně 60 % plochy tvořeno obytným prostorem a které jsou pronajímány společně s tímto pozemkem;
  • právo stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba, ve které minimálně 60 % podlahové plochy tvoří obytný prostor, s níž je právo stavby pronajímáno.

Nájem nemovitostí je v zákoně o DPH v souladu se směrnicí o společném systému DPH zařazen mezi plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, přičemž počínaje rokem 2021 již u výše uvedených typů nemovitostí tedy nebude možná ani volba fakturace s DPH mezi plátci DPH.

Plátci daně, kteří pronajímají nemovitosti určené k bydlení, si obecně nemohou uplatnit odpočet DPH ze stavebních a následných provozních či investičních nákladů. V dosavadní praxi byly z tohoto důvodu často mezi konečné nájemníky a majitele nemovitosti vkládány další společnosti tak, aby na fakturované nájemné jinému plátci daně mohla být uplatněna DPH na výstupu, a tudíž byl zároveň pro majitele nemovitosti zachován odpočet DPH. Právě údajně časté zneužívání dosavadní legislativní úpravy (před výše popsanou změnou) pro daňovou optimalizaci je podle důvodové zprávy motivací novelizace vstupující v účinnost od ledna 2021.

Plátci, kterým nová úprava zákona již neumožní uplatňovat DPH na nájem nemovitostí určených k bydlení, budou muset aktuálně řešit rovněž to, zda jim v roce 2021 nevznikne povinnost úpravy odpočtu daně na vstupu. Lhůta pro úpravu odpočtu u nemovitostí a jejich technického zhodnocení činí 10 let a běží od jejich pořízení, respektive od provedení technického zhodnocení. Plátce daně má totiž povinnost během těchto 10-ti let sledovat způsob využití dané nemovitosti (ve smyslu, zda je využívána pro dosažení zdanitelných plnění z pohledu DPH), přičemž pokud se toto změní je nutno posoudit, zda nový způsob využití nemovitosti stále zakládá nárok na odpočet DPH, případně v jaké výši.

Zde z důvodu povinného „přechodu“ způsobu fakturace nájemného do režimu osvobozeného plnění bez nároku na odpočet DPH bude muset dojít de facto k vrácení příslušného počtu desetin dříve uplatněných nároků na odpočet DPH (za roky, kdy nájem již bude v režimu osvobození).

Doporučujeme proto co nejdříve revidovat Vaše nájemní smlouvy na rezidenční bydlení, u nichž je aktuálně uplatňována DPH. Současně je nejvyšší čas pro zamyšlení, jaké dopady bude mít tato změna na nárok na odpočet DPH jak do budoucna, tak ve vztahu k úpravě event. dříve uplatněných odpočtů daně u dlouhodobého majetku.

V případě dotazů týkajících se tohoto tématu či v případě jakýchkoliv jiných daňových požadavků včetně DPPO 2020, kontaktujte prosím náš zkušený daňový tým, který Vám velmi rád pomůže.

https://www.samak.cz/sluzby/danove-sluzby

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology