Koronavirus a další vládní kroky k podpoře zaměstnanosti

26.3.2020

Vláda dne 23. března 2020 schválila rozšíření programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, jehož hlavním cílem je zabránit propouštění a který by měl být spuštěn od 1. dubna 2020 a refundovat tak zaměstnavatelům mzdy vyplacené za březen.

V případě, kdy je hospodářská činnost podnikatele ohrožena v důsledku epidemie COVID-19, bude stát zaměstnavatelům dále poskytovat příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu mezd pro zaměstnance, kteří nebudou pracovat z těchto dalších důvodu:

  • nemožnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnancům práci z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u alespoň 1/3 zaměstnanců, nebo
  • omezení dostupnosti surovin, výrobků či služeb nezbytných pro činnost zaměstnavatele, nebo
  • omezení poptávky po službách nebo výrobcích zaměstnavatele.

Domníváme se, že i v těchto případech bude nutné prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku epidemie COVID-19.

  • Nemožnost přidělovat práci z důvodu karantény či péče o děti u alespoň 1/3 zaměstnanců

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy ostatních zaměstnanců v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci alespoň 1/3 svých zaměstnanců z důvodu nařízení karantény nebo péče o dítě. Zaměstnavatel bude v takovém případě povinen vyplatit ostatním zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100%. Výše příspěvku by se měla rovnat 80% vyplacené náhrady mzdy.

  • Omezení dostupnosti surovin pro činnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy v důsledku výpadku surovin pro činnost zaměstnavatele (a to jak v ČR tak v zahraničí) nemůže zaměstnancům přidělovat práci. Zaměstnavatel bude v takovém případě povinen vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 80%. Výše příspěvku by se měla rovnat 50% vyplacené náhrady mzdy.  

  • Omezení poptávky po výrobcích nebo službách zaměstnavatele

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (a to jak v ČR tak v zahraničí) dojde k omezení poptávky po jeho výrobcích či službách. Zaměstnavatel bude v takovém případě povinen vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy nejméně ve výši 60%. Výše příspěvku by se měla rovnat 50% vyplacené náhrady mzdy.

Jak již bylo uvedeno, bude o poskytnutí příspěvku zaměstnavatel žádat úřad práce příslušný dle místa jeho sídla po uplynutí kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

V nejbližší době by měla být vypracována podrobná metodika pro poskytování výše uvedených příspěvků. Mělo by být tedy jasné, zda budou zaměstnavatelé muset splnit i další podmínky vyplývající pro tzv. kurzarbeit z ustanovení § 115 zákona o zaměstnanosti.

Závěrem připomínáme již dříve schválené body programu Antivirus, o kterých jsme Vás již informovali:

  • Karanténa, jako překážka v práci na straně zaměstnance dle § 192 zákoníku práce

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy byla zaměstnanci nařízena karanténa a z tohoto důvodu mu zaměstnavatel vyplatil v době prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy ve výši 60% průměrného vyměřovacího základu. Výše příspěvku by se měla rovnat 100% vyplacené náhrady mzdy.

  • Uzavření provozovny, jako jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy zaměstnanec nemohl konat práci kvůli tzv. jiným překážkám v práci na straně zaměstnavatele a z tohoto důvodu mu zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Výše příspěvku by se měla rovnat 80% vyplacené náhrady mzdy. Příspěvek na náhradu mzdy v tomto případě se bude poskytovat za dobu 10 dnů trvání této překážky v práci u konkrétního zaměstnance.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology