Koronavirus a vládní kroky k podpoře zaměstnanosti

20.3.2020

Podpora zaměstnanosti - Vláda schválila program ochrany zaměstnanosti Antivirus, jehož hlavním cílem je zabránit propouštění a uložila ministryni práce a sociálních věcí a ministryni financí realizaci tohoto programu a vyčlenění potřebných finančních prostředků.

V případě, kdy je hospodářská činnost podnikatele ohrožena v důsledku epidemie COVID-19, bude stát zaměstnavatelům poskytovat příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu mezd pro zaměstnance, kteří nebudou pracovat z důvodu (i) nařízení karantény, nebo (ii) nemožnosti zaměstnavatele přidělovat jim práci z důvodu mimořádných krizových opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví vedoucích k uzavření provozovny zaměstnavatele.

V obou případech bude nutné prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku epidemie COVID-19.

  • Karanténa, jako překážka v práci na straně zaměstnance dle § 192 zákoníku práce

 

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy byla zaměstnanci nařízena karanténa a z tohoto důvodu mu zaměstnavatel vyplatil v době prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy ve výši 60% průměrného vyměřovacího základu. Výše příspěvku by se měla rovnat 100% vyplacené náhrady mzdy.

  • Uzavření provozovny, jako jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce

 

Zaměstnavatel obdrží od úřadu práce příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy zaměstnanec nemohl konat práci kvůli tzv. jiným překážkám v práci na straně zaměstnavatele a z tohoto důvodu mu zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Výše příspěvku by se měla rovnat 80% vyplacené náhrady mzdy. Příspěvek na náhradu mzdy v tomto případě se bude poskytovat za dobu 10 dnů trvání této překážky v práci u konkrétního zaměstnance.

O poskytnutí příspěvku bude zaměstnavatel žádat úřad práce příslušný dle místa jeho sídla po uplynutí kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Podrobné informace o čerpání podpory včetně žádosti by měly být zveřejněny v průběhu příštího týdne.

Ve hře stále zůstává aktivace podpory státu pro tzv. kurzarbeit upravený v § 209 zákoníku práce, kdy by zaměstnancům byla hrazena náhrada mzdy ve výši nejméně 70% průměrného výdělku (zaměstnavatel by hradil 50% a stát by mu následně přispíval 20%).

 

Podpora podnikatelů

Dne 16. března 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory ÚVĚR COVID, na níž byly alokovány finanční prostředky ve výši 600 milionů korun českých. Příjem žádostí byl z důvodu vyčerpání alokované částky dnešního dne pozastaven.

Vláda rozhodla o vypsání dalšího úvěrového programu COVID2, na základě kterého budou banky poskytovat podnikatelům bezúročné úvěry, přičemž podpora byla navýšena až na 10 miliard korun českých. Bezúročné úvěry do výše 5 miliard bude administrovat Českomoravská záruční a rozvojová banka a 5 miliard bude poskytnuto ostatními komerčními bankami. Provozní úvěry by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů.

Program COVID2 by měl být zahájen zhruba za dva týdny. Z důvodu velkého zájmu o takto zvýhodněné úvěry doporučujeme začít připravovat předmětné žádosti o podporu.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology