Novinky ve vymáhání pohledávek pro rok 2015

Jaké úpravy nastaly v hromadné správě pohledávek? Čtěte více ...

Co nového se událo začátkem roku 2015 v oblasti hromadné správy pohledávek? Obecně lze shrnout, že k žádným zásadním změnám nedošlo, přesto však nový rok několik významnějších legislativních novinek přinesl. Stále se však správa a vymáhání pohledávek potýká se změnami z roku 2014.

Pravděpodobně nejvýznamnější je změna advokátního tarifu od 1. 7. 2014, která přinesla do většiny advokátních kanceláří a inkasních agentur, zabývajících se správou a vymáhání pohledávek, určitý prvek nejistého budoucího vývoje v této oblasti, a to zejména z důvodu, že odměna za právní služby advokátů u pohledávek do 50.000,- Kč se snížila a je odstupňovaná dle výše pohledávky:

  • pohledávka do 10.000,- Kč odměna 200,- Kč
  • pohledávka od 10.000,- Kč do 30.000,- Kč odměna 300,- Kč
  • pohledávka od 30.000,- Kč do 50.000,- Kč odměna 500,- Kč

Jedná se o tzv. formulářové žaloby, které jsou podané na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech.

Od 1. 1. 2015 nevzešel v účinnost žádný významný předpis zasahující do oblasti vymáhání pohledávek. Za zmínku stojí pouze změna výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy v rámci exekuce či výkonu rozhodnutí. Nezabavitelnou částku tvoří životní minimum jednotlivce
a normativní náklady na bydlení, kdy se právě tyto náklady snížily z částky 5.873,- Kč na 5.767,- Kč. Tato změna se netýká jen exekucí, ale i insolvencí nebo exekucí dle daňového řádu.

Od začátku roku se však hojně diskutuje podoba legislativního návrhu, jehož cílem je mimo jiné vyjmutí penzijního připojištění z výkonu rozhodnutí a exekuce. Penzijní připojištění je ve vymáhání pohledávek pravidelně postihováno za účelem vymožení dlužné částky. Předkladatelé této legislativní změny však opomněli, že ačkoliv jejich záměr sledovat primárně penzijní připojištění, zrušením § 312 odst. 2 občanského soudního řádu zahrnuje i další majetek dlužníka, zejména životní či kapitálové pojištění nebo stavební spoření. V případě přijetí tohoto legislativního návrhu by došlo k výraznému omezení při vymáhání pohledávek, což by mohlo vést ke snížení efektivity řízení o výkonu rozhodnutí či exekučního řízení.

Závěrem lze říci, že dnešní správa a vymáhání pohledávek možná sice nedosahuje takových rozměrů jako v minulosti, a to i mimo jiné z důvodu legislativních změn, nárůstu počtu insolvenčních  
či exekučních řízení a nemajetnosti dlužníků, přesto však tento obor stále hraje významnou roli
při účinném a efektivním vymáhání dlužných částek.

Nicméně, rok 2015 může přinést velké změny, zejména když výše dluhů v porovnání s náklady řízení je stále aktuálním tématem a obecně dochází ke snaze co nejvíce chránit dlužníky.

 

Martina Fikerlová, senior správce pohledávek                                                                

Mgr. Martin Švehlík, advokát

Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o.

Odkaz na epravo.cz.

 

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology