• Domů
  • Novinky
  • Aktuality
  • Whistleblowing jako jeden z compliance programů - aneb jaké nové povinnosti čekají na zaměstnavatele?

Whistleblowing jako jeden z compliance programů - aneb jaké nové povinnosti čekají na zaměstnavatele?

V rámci „obživnutí“ projednávání návrhu zákona o ochraně oznamovatelů přibude podnikům i dalším subjektům povinnost zavést takzvaný vnitřní oznamovací systém, resp. tzv. etickou linku.

Tím jsou myšleny bezpečné postupy pro přijímání a včasné prošetření oznámení. Systém musí především utajit totožnost oznamovatelů.

CO MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM OZNÁMENÍ?

Předmětem oznámení mají být jednání, ve kterých je spatřováno protiprávní jednání nebo opomenutí, které může způsobit neoprávněnou újmu a o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací.

KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?

Okruh oznamovatelů – tedy chráněných osob – by měl být velmi široký. Kromě současných zaměstnanců to mohou být i zaměstnanci bývalí, uchazeči o zaměstnání, stážisté, členové představenstva či dozorčí rady. Oznamovat mohou i ale dodavatelé nebo zájemci o zakázku.

JAK LZE OZNÁMENÍ PODAT A DO KDY MUSÍ BÝT VYŘÍZENO?

Oznámení musí být možné podat písemně, telefonicky i osobně. Oznamovatel získá právo znát závěry šetření do třiceti dnů od podání oznámení. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit.

MŮŽE OZNAMOVATEL SVOJE OZNÁMENÍ SMĚŘOVAT I VNĚ FIRMY?

Oznamovatel se bude moci obrátit i přímo na Ministerstvo spravedlnosti. Také z tohoto důvodu je v zájmu firem, aby jejich vnitřní oznamovací systém byl důvěryhodný, funkční a jednoduchý.

CO BY FIRMY A ORGANIZACE MĚLY UDĚLAT?

Předpokládané datum účinnosti zákona je již 1. červenec 2023. Pro efektivní fungování oznamovacího systému je nezbytné začít činit potřebné kroky co nejdříve.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology