Zákon o hromadných žalobách po prudké kritice opět přepracován

Jedno z nejaktuálnějších legislativních témat loňského, a zřejmě i letošního roku, tedy hromadné žaloby a jejich nástup do českého právního řádu, pro Vás již pravidelně sledujeme a navrhovaný zákon o hromadných žalobách monitorujeme, přičemž dle posledních událostí je opět zřejmé, že jeho znění stále není finální.

Návrh zákona o hromadných žalobách totiž vrátila na podzim Legislativní rada vlády Ministerstvu spravedlnosti k přepracování. Stále je hojně kritizován princip opt-out, tedy princip odhlašovací, který má dle některých odborníků svůj význam jen v případech znečištění či jiného poškozování životního prostředí, a to s ohledem na všeobecnou právní zásadu vigilantibus iura. Princip opt-out byl odbornou veřejností též nejčastěji kritizován z důvodu možné šikany potenciálních žalovaných subjektů, kdy by tzv. správci sporu mohli se spory kalkulovat a hromadné žaloby podávat i zejm. z důvodu jejich vysoké odměny, která má činit až 25% z vysouzené částky. Správcem sporu však dle nejnovějšího návrhu zákona o hromadných žalobách již nebude moci být komerční subjekt, tedy akreditovaný správce, ale pouze nezisková organizace v tom daném oboru či samotný nositel žalobního nároku. Zároveň se dle nejnovějšího návrhu zákona odhlašovací řízení připustí pouze v případě, kdy na pozici žalobce bude skupina čítat minimálně 100 členů namísto stávajících 50 členů, a výše žalovaného nároku jednotlivého člena skupiny může dosahovat již jen částky 3 tisíc korun českých namísto původních 5 tisíc.

Zároveň v současné době stále sílí tlaky, zejm. i ze strany Pracovní komise Legislativní rady vlády, aby byl princip odhlašovacích hromadných žalob využit pouze u sporů spotřebitelských. Některé skupiny tedy v rámci režimu odhlašovacího navrhují řešit výlučně spory spotřebitelského rázu, jiné skupiny odborné veřejnosti naopak apelují pouze na problematiku životního prostředí. V návrhu českého zákona však stále zůstává možnost uplatňovat prostřednictvím hromadných žalob jakékoliv civilní nároky, nikoliv jen nároky spotřebitelské.

Doposud není stále dokončen kompletní návrh evropské směrnice, jež měla dát českému návrhu zákona základní rámec. Zástupci členských zemí aktuálně podpořili návrh směrnice, který dle odborníků chrání obchodníky před neférovými požadavky zákazníků. V současné době již tedy o finálním návrhu směrnice a o jejím definitivním schválení rozhodně Rada EU s Evropským parlamentem. Návrh evropské směrnice je proti českému návrhu dosti mírnější a odborníci na evropské úrovni se jeho zneužitelnosti nemusejí obávat tak, jako u případné české varianty. Ačkoli původně se předpokládalo možné přijetí zákona o hromadných žalobách v první polovině roku 2020, s ohledem na stále sporné výše uvedené zásadní otázky se stále jeví jako pravděpodobná varianta, že se s přípravou zákona o hromadných žalobách posečká, a to alespoň do vydání závazné evropské směrnice.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology