Zastropování cen energií pro velké podniky

Věděli jste, že i jako větší podnikatel máte nárok na zastropování cen energií?


Na základě usnesení vlády č. 876 ze dne 19. října 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen (dále jen „Program“) a žádosti lze podávat již od 15. listopadu 2022. Sestavili jsme pro Vás průvodce tím nejdůležitějším.

 
KDO MŮŽE ZÍSKAT PODPORU?

O nárok může žádat každý podnikatel, na něhož se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 (mj. pro malé a střední podnikatele), má alespoň jedno odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě elektřiny nebo zemního plynu a jehož činnostmi není centrální bankovnictví a činnost heren, kasin a sázkových kanceláří.

Další podmínkou je předložení čestného prohlášení žadatele, že například není v úpadku, exekuci nebo likvidaci, nebo že se statutární orgán vzdal navýšení své odměny za probíhající hospodářský rok, a to i v případě, kdy bylo takové navýšení již odsouhlaseno. Vzhledem k tomu, že čestné prohlášení musí být učiněno v době podání žádosti, dle našeho názoru nic nebrání tomu, aby byly odměny navýšeny a vyplaceny ještě v tomto kalendářním roce (pokud bude žádost podána až v roce 2023).

Podnikatelé, jejichž náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3 % obratu (dle Programu „Energeticky náročný podnik“ a „Podnik ve vybraných odvětvích“) musí navíc doložit provozní ztrátu a způsobilé náklady tvořící min. polovinu této ztráty.

CO PŘESNĚ PRO MĚ ZASTROPOVÁNÍ ZNAMENÁ?

Výše poskytnuté podpory se liší v závislosti na povaze podniku. Energeticky náročný podnik dosáhne na podporu 50 % způsobilých nákladů, Podnik ve vybraných odvětvích na 70 % způsobilých nákladů a žadateli, který nežádá jako ani jeden ze zmíněných subjektů, náleží podpora ve výši 30 % způsobilých nákladů.

CO PRO ZÍSKÁNÍ NÁROKU MUSÍM UDĚLAT?       

Žadatel vyplňuje a podává žádost elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému (https://aisportal.mpo.cz), do kterého se musí zaregistrovat. Jako povinnou přílohu musí žadatel uvést především výkaz způsobilých nákladů dle Přílohy 1 Výzvy. Kdo žádá jako Energeticky náročný podnik a Podnik ve vybraných odvětvích, musí dále předložit výkaz zisku a ztráty dle Přílohy 3 Výzvy, výkaz o energetické náročnosti podniku dle Přílohy 4 Výzvy a zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 B) nebo 6 C) Výzvy. Žadatel jakožto Podnik ve vybraných odvětvích musí dále předložit i výkaz Podniku ve vybraných odvětvích dle Přílohy 5 Výzvy.

A hlavně podat žádost do půlnoci 31. ledna 2023.

STÁLE TOMU NEROZUMÍM, CO TEĎ?

Chápeme, že se jedná o nelehkou problematiku v mimořádné situaci, proto se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme!

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology