Desatero zásad pro překonání ekonomické krize

Dostala se vaše firma v důsledku pandemie do problémů? Přeorganizovali jste firemní procesy, přijali krizová opatření a nyní by vám přišly vhod rady, jak dále postupovat a na co se soustředit?

Připravili jsme pro vás deset zásad, jež vám pomohou případný nástup ekonomické krize překonat.

1. Připusťte si problém

A ten problém ohrožuje samotnou existenci firmy. Zní to triviálně, ale v praxi je vždy mnoho podniků přesvědčeno, že to „nějak zvládnou“. Obvykle doufají v novou velkou zakázku, která firmu zachrání. Zakázka nakonec nepřijde, nebo přišla pozdě a už nezbyly peníze na její dokončení, nebo ji společnost dokončila se ztrátou a jednalo se o poslední ránu, o níž se pak psalo jako o příčině krachu. Abyste mohli problém úspěšně vyřešit, je naprosto nezbytné ho nejprve co nejpřesněji popsat. Bez toho nelze zjistit, jak ho řešit, a veškeré snažení se stane jen vysilujícím bezcílným trmácením, které nakonec ukončí nějaká rána z milosti. Zkrátka musíte znát nepřítele, s nímž se pouštíte do boje. A jak problém poznáte? Že je něco špatně, budete určitě „cítit v kostech“. Nedejte však na emoce, řiďte se čísly. Rozhodujte se podle očekávání, nikoliv dle historických úspěchů. Nechte si sestavit výhled cash-flow na nejbližší měsíce, maximálně na rok – kdo přežije rok, nejspíš přežije zcela. Výhled si dejte připravit ve třech variantách:

 • optimistické;
 • střední; a
 • pesimistické.

Optimistickou ani nečtěte, střední přejmenujte na optimistickou, pesimistickou na střední a sami si sestavte ještě pesimističtější scénář. Reálné očekávání bude pravděpodobně někde mezi středním a pesimistickým výhledem.

2. Zaměřte se na vyřešení problému

Nemůžete očekávat, že budete-li dělat všechno stejně, dostanete jiný výsledek. Hlavní rozdíl mezi normálním a krizovým řízením tkví v tom, že při druhém zmíněném podřizujete vše jediné prioritě – dostat firmu „z bídy“.

Soustřeďte se především na aktivity, jež firmě bezprostředně vydělávají, a zarazte výdaje, které možná jednou něco přinesou, dnes však odčerpávají zoufale chybějící hotovost – zastavte investice, rozlučte se s konzultanty, dělejte jen nutné opravy, omezte náklady na výzkum na minimum. Je úplně jedno, jestli dokončíte implementaci nového CRM systému, který už máte z poloviny zaplacený, pokud mezitím firmě dojdou peníze, odejdou zaměstnanci a dodavatelé zastaví dodávky materiálu.

3. Postupujte podle priorit

Při záchraně firmy je nezbytné postupovat tak, abyste ji neudusili. Jakmile se kola jednou zastaví, je téměř nemožné je znovu roztočit. A jakmile se netočí kola, firma umírá. V těžké situaci vždycky hoří víc ohňů, než kolik jich dokážete naráz hasit. Při řízení firmy v problémech je třeba mít neustále na paměti, jaké jsou vaše priority:

 • nepodnikat (byť v dobré víře) kroky, které by mohly vést k trestnímu stíhání;
 • udržet zásobování energiemi;
 • zajistit materiál do výroby;
 • udržet lidi;
 • zabránit neřízené insolvenci;
 • zajistit financování za rozumnou cenu;
 • všechno ostatní.

4. Soustřeďte se na cash-flow a řiďte se čísly

Firmy neumírají kvůli účetní ztrátě či dluhům, ale proto, že jim došla hotovost. Nejdůležitějším výkazem v počáteční fázi provozní restrukturalizace je výhled peněžních toků, zpravidla sestavovaný na 9–12 týdnů. Podle něj budete plánovat úhrady, vyhodnocovat, nakolik se daří stabilizovat hospodaření, rozhodovat se o dalším postupu. Proč právě na uvedené období? Delší výhled nebude příliš spolehlivý, kratší vám neumožní vidět dostatečně daleko, abyste dokázali včas reagovat, a firma by se mohla dostávat do akutní finanční tísně.

5. Komunikujte s partnery

Vaši dodavatelé i financující banka chtějí totéž, co vy – aby se firma vzpamatovala a dokázala platit své závazky. Nejhorší, co můžete udělat, je slibovat a sliby neplnit. Druhé nejhorší je nekomunikovat vůbec. Je vhodné komunikaci s dodavateli svěřit seniornímu manažerovi, optimálně někomu, kdo není spojen s minulostí firmy.

6. Věřte v úspěch

Firmu tvoří především lidé. Klíčem k její záchraně je tedy aktivní zapojení jedinců přesvědčených, že „svůj“ podnik nenechají padnout. A aby byli přesvědčeni, že to dokážete, musí být přesvědčen především ten, kdo společnost vede – tedy vy nebo manažer, kterého vedením firmy v problémech pověříte. Lidé to poznají a přesvědčeného vůdce budou následovat.

7. Pozor, od koho si necháte radit

Na situaci firmy v problémech by se dalo použít přísloví „when it seems too good to be true, it probably is not“. Kolem oslabených firem se stahují dravci, kteří cítí snadnou kořist. Na první pohled je nepoznáte, jde o profesionály svého oboru, velmi dobře znající legislativu i nástroje, jimiž lze společnost ovládnout. Majitele vyslechnou, nabídnou výhodné, snadné a rychlé řešení. Ještě jsem neviděl, že by podobná situace dopadla dobře. Pokud se problémy pojmenují včas, cesta z nich vede, ale nikoliv snadná.

8. Jednejte s rozvahou, ale hlavně rychle a včas

Pokud už se firma dostala do potíží, bude se situace rychle horšit. Téměř určitě nebudete mít k dispozici všechny informace, abyste se dokázali správně rozhodnout. Ale rozhodnout se musíte, nejhorší je neudělat nic. A přestože se na vás všechno sype – nepanikařte! Jestliže zpanikaříte, nebo tak vypadáte, znejistí i vaši lidé. Udržte klid tak dlouho, jak je to možné. Dokud firma nepřišla o zákazníky a zaměstnance, pořád má ještě situace řešení. 

9. Insolvence nemusí znamenat smrt

Situace může dospět tak daleko, že už nepůjde dluhy splatit. Tlak věřitelů bude firmu dusit, ta nebude mít prostředky na financování pracovního kapitálu, na zaplacení kvalitních zaměstnanců, na potřebné opravy a investice. Nebude hradit výdaje nezbytné pro své fungování, ale ty, kde si to věřitel dokáže vynutit. V lepším případě bude podnik živořit z týdne na týden a s každým přiblížením výplatního termínu si management nebude do poslední chvíle jistý, zda peníze sežene. A příští měsíc znovu a znovu. V takovém případě může představovat vhodné řešení restrukturalizace pasiv prostřednictvím reorganizace. Jde o jeden ze způsobů řešení úpadku a využívá se, když je společnost schopna generovat pozitivní cash-flow z provozu. Je ovšem třeba reorganizaci dobře připravit a projednat s klíčovými věřiteli. Využitím nástrojů insolvenčního práva získá společnost oddechový čas, na druhou stranu však dojde k ohrožení důvěry obchodních partnerů. Pokud by firma vyhlásila insolvenci bez přípravy nebo nechala situaci dospět až k insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem, mohou týdny následující po jeho zveřejnění napáchat nenapravitelné škody. Insolvence má svá pravidla, která je třeba znát, nebo je nutné spolupracovat s někým, kdo je zná.

 

Pokud se firma dostane do spirály narůstajících dluhů a propadajících se výsledků, odehrává se vše v divokém tempu, kdy každá chyba může být poslední. Stabilizace a následné vyvedení společnosti z problémů představuje specifickou disciplínu, v níž víc než jinde hrají roli zkušenosti. Kteří „lékaři“ tedy mohou pomoci váš podnik zachránit?

 • Krizový manažer má zkušenosti s řízením firmy v těžké situaci. Umí se rychle rozhodovat, stanovit priority a společnost provozně stabilizovat. Je-li nutné ji zmenšit, dokáže učinit a prosadit i nepříjemná rozhodnutí.
 • Restrukturalizační poradce umí rychle analyzovat finanční situaci firmy, sestavit výhled / finanční plán a navrhnout řešení. Komunikuje s bankéři a věřiteli, vyjednává s nimi nejvýhodnější způsob finanční restrukturalizace. Vyhledá investory a pomůže zajistit chybějící kapitál. Jako častá námitka proti využití restrukturalizačních odborníků zaznívá cena: V situaci, kdy firma krvácí, jde o další výdaj, který si nemůže dovolit. Porovnejme však cenu za služby zmíněných odborníků s „cenou“ za jejich nevyužití – ve hře je možný krach podnikání a v případě ručení za firemní dluhy ze strany majitele i osobní riziko.
 • Specializovaný právník pomáhá firmě při jednání s věřiteli. Dohlíží, aby vedení neudělalo nějakou formální chybu, která by mohla celý plán záchrany zhatit.
 • Insolvenční správce dohlíží na plnění reorganizačního plánu a dodržování pravidel insolvenčního procesu. Spolupráce se zkušeným insolvenčním správcem, který dokáže odrazit případné útoky na oslabenou firmu, je klíčová pro úspěšné dokončení reorganizace.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Statutární zástupce firmy od Nakladatelství FORUM s.r.o. (www.forum-media.cz).

V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology