Otevře novela insolvenčního zákona cestu k oddlužení podnikatelům?

V červnovém příspěvku jsme Vás informovali o tzv. velké novele insolvenčního zákona, která je účinná od 1. července 2017. V příspěvku jsme upozornili na ty změny přinášené novelou, které jsme vyhodnotili jako nejpodstatnější.

Nyní bychom rádi upozornili také na možný zásadní přínos pro podnikatele na poli oddlužení. Jeho praktickou přípustnost však ukáže až aplikační praxe, přesto máme za to, že by neměl ujít Vaší pozornosti.

Po novele by dluh z podnikání nemusel být na překážku oddlužení. Ustanovení § 389 odst. 2 insolvenčního zákona totiž výslovně stanoví, že dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde. Souhlas věřitele pak zákon předpokládá, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky věřitel výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní.

Ustanovení § 403 odst. 2 insolvenčního zákona dále stanoví, že věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení, nebo v případě, kdy schůze věřitelů svolána nebude, lze námitky uplatnit do sedmi dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání.

Citovaná ustanovení by tak mohla být průlomovými pro oddlužování podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou drobnými podnikateli či podnikají ve větším rozsahu.

JUDr. Adéla Francúzová, advokátka
tel: 211 222 251
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vojtěch Štástka, právní asistent
tel: 211 222 253
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology