• Domů
  • Novinky
  • Články
  • Pozor! Insolvenční řízení jsou dotčena změnou i na evropské úrovni.

Pozor! Insolvenční řízení jsou dotčena změnou i na evropské úrovni.

Počínaje dnem 26. června 2017 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“), jehož účinností bylo zrušeno Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení. Nařízení s sebou přináší řadu změn, z nichž nejvýznamnější pro Vás níže nastíníme.

Rozšíření působnosti

Předně je zapotřebí uvést, že ani Nařízení nezavádí jednotnou právní úpravu insolvenčních řízení pro všechny členské státy. Jeho působnost však byla rozšířena. Nařízení totiž nově upravuje též řízení, jejichž cílem je záchrana provozuschopných podniků, nikoliv výlučně likvidace.

Změna definice COMI

Změnou byla dotčena samotná definice hraničního určovatele COMI (centre of main interests), který určuje příslušnost insolvenčního soudu, a to dle tzv. centra hlavních zájmů dlužníka, jehož výklad v praxi činil obtíže. Nově je COMI definován jako „místo, ze kterého dlužník své zájmy pravidelně spravuje a které je zjistitelné třetími osobami. V případě společnosti nebo právnické osoby se za místo, kde jsou soustředěny její hlavní zájmy, považuje její sídlo, pokud není prokázán opak. Tato domněnka platí pouze v případě, že v období tří měsíců před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení nedošlo k přesunu sídla do jiného členského státu.“ Jak se nabízí z poslední věty citované definice, cílem je zamezit tzv. forum shoppingu, tedy účelovým změnám sídla právnických osob do států s příznivější vnitrostátní úpravou insolvenčních řízení.

U podnikajících fyzických osob se uplatní tato domněnka rovněž. U nepodnikajících fyzických osob je určovatelem obvyklé místo pobytu, pakliže nebylo změněno v období šesti měsíců před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Zpřesnění podmínek koncernových insolvencí

Nařízení upravuje vedení insolvenčního řízení proti členům skupin společností, kterými Nařízení rozumí mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky. Pro taková uskupení je dána možnost postupu zvláštním koordinovaným řízením, kdy vstupuje do funkce tzv. koordinátor, který navrhuje plán celé skupiny a integrovaný přístup k řešení úpadku jejích členů.

Přihlášky pohledávek

Chvályhodné je jistě zavedení ustálené formy pro přihlašování pohledávek skrze standardizované formuláře.

Evropský insolvenční rejstřík

Nařízení předpokládá i spuštění systému, v němž budou propojeny insolvenční rejstříky členských států. Cílem je  zamezit duplicitnímu vedení dvou či více insolvenčních řízení proti stejnému dlužníkovi. Očekávat jej vzhledem k účinnosti dotčených ustanovení lze nejspíše k červnu 2018.

 

JUDr. Adéla Francúzová,

advokátka

 

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology