PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 1.2. DO 5.2. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 1. 2. do 5. 2. 2021.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:


●34/2021 Sb.
Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování
zahraničních investic)


●35/2021 Sb.
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů


●36/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů


●37/2021 Sb.
Zákon o evidenci skutečných majitelů


●38/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů


●39/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


●40/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii


●41/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů


●42/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021- 2024, 0,00 %


●43/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology