PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 10. 5. do 14. 5. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 10. 5. do 14. 5. 2021

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●184/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

●185/2021 Sb.
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

●186/2021 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

●187/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

●188/2021 Sb.
Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

●189/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

●190/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

●191/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

●192/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

●193/2021 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

●194/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology