PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 12.10 do 16.10. 2020

Novinky pro podnikatele, období od 12. 10. do 16. 10. 2020.


NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:


●397/2020 Sb.
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
●398/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●399/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●400/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●401/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●402/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●403/2020 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
●404/2020 Sb.
Zákon Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
●405/2020 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
●406/2020 Sb.
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
●407/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●408/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●409/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
●410/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●411/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
●412/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
●413/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
●414/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●415/2020 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
●416/2020 Sb.
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
●417/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●418/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●419/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
●420/2020 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology