PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 15.2. DO 19.2. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 15. 2. do 19. 2. 2021

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:


●57/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese


●58/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


●59/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů


●60/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●61/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●62/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●63/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●64/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●65/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●66/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●67/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●68/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●69/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●70/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●71/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●72/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●73/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●74/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●75/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu


●76/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů


●77/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů


●78/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu


●79/2021 Sb.
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití


●80/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology