PRÁVNÍ NOVINKY - období od 16. 3. do 20. 3. 2020

Novinky pro podnikatele, období od 16. 3. do 20. 3. 2020.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 91/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 92/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 93/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 94/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
 • 95/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
 • 96/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 97/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 98/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 99/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
 • 100/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
 • 101/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
 • 102/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
 • 103/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
 • 104/2020 Sb. - Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 • 105/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 106/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 107/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 108/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.
 • 109/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 110/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 111/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
 • 112/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology