PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 19. 7. DO 23. 7. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 19. 7. do 23. 7. 2021

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●269/2021 Sb.
Zákon o občanských průkazech

●270/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

●271/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

●272/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

●273/2021 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

●274/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

●275/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

●276/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

●277/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

●278/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

●279/2021 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology