PRÁVNÍ NOVINKY - období od 20. 4. do 24. 4. 2020

Novinky pro podnikatele, období od 20. 4. do 24. 4. 2020.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 • 182/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 183/2020 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 • 184/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %
 • 185/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
 • 186/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • 187/2020 Sb. - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
 • 188/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
 • 189/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • 190/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
 • 191/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
 • 192/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 194/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 196/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 198/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology