PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 22.2. DO 26.2. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 22. 2. do 26. 2. 2021

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●81/2021 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů


●82/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.


●83/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


●84/2021 Sb.
Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu


●85/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů


●86/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.


●87/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy


●88/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


●89/2021 Sb.
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů


●90/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

●91/2021 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí


●92/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021


●93/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


●94/2021 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů


●95/2021 Sb.
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021


●96/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021


●97/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●98/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●99/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●100/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●101/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●102/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●103/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●104/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●105/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●106/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●107/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●108/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●109/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●110/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●111/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu


●112/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●113/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●114/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


●115/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.


●116/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology