PRÁVNÍ NOVINKY - období od 23. 1. do 27. 1. 2023

Novinky pro podnikatele, období od 23. 1. do 27. 1. 2023.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
:
  • 18/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
  • 19/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • 20/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • 21/2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
  • 22/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
  • 23/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
  • 24/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology