Právní Novinky - období od 23.11. do 27.11.2020

Novinky pro podnikatele, období od 23. 11. do 27. 11. 2020.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●454/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

●455/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

●456/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

●457/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

●458/2020 Sb. Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

●459/2020 Sb. Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

●460/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

●461/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

●462/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●463/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●464/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●465/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●466/2020 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

●467/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

●468/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

●469/2020 Sb. Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

●470/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

●471/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

●472/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

●473/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●474/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●475/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●476/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●477/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●478/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

●479/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

●480/2020 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

●481/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

●482/2020 Sb. Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

●483/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

●484/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

●485/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

●486/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology