PRÁVNÍ NOVINKY - období od 23. 3. do 27. 3. 2020

Novinky pro podnikatele, období od 23. 3. do 27. 3. 2020.

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

 • 113/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 114/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • 115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
 • 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 118/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
 • 120/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
 • 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • 122/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 123/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 124/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 125/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 126/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 127/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 128/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 129/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
 • 130/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 131/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 132/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 • 136/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology