PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 26. 7. DO 30. 7. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 26. 7. do 30. 7. 2021

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●280/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

●281/2021 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

●282/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

●283/2021 Sb.
Zákon stavební zákon

●384/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

●285/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

●286/2021 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

●287/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

●288/2021 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

●289/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

●290/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology