PRÁVNÍ NOVINKY - OBDOBÍ OD 30. 8. DO 3. 9. 2021

Novinky pro podnikatele, období od 30. 8. do 3. 9. 2021

NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ:

●313/2021 Sb.
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

●314/2021 Sb.
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

●315/2021 Sb.
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

●316/2021 Sb.
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

●317/2021 Sb.
Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

●318/2021 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

●319/2021 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

●320/2021 Sb.
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

●321/2021 Sb.
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

●322/2021 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology