PRÁVNÍ NOVINKY - období od 6. 3. do 10. 3. 2023

Novinky pro podnikatele, období od 6. 3. do 10. 3. 2023.


NOVÉ PŘEDPISY VE SBÍRCE ZÁKONŮ
:

  • 57/2023 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost
  • 58/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
  • 59/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
  • 60/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  • 61/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
  • 62/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
  • 63/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
  • 64/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology