Reference

Zde je pár našich významných klientů, abyste si udělali představu o tom, co jsme schopni řešit a vyřešit.

top reference

Právní, daňová a ekonomická podpora významnému tuzemskému developerovi CONTERA Management při strukturování a prodeji portfolia industriálních parků v České republice, strukturování joint venture s globální private equity skupinou TPG Real Estate a nastavení smluvních vztahů při správě a výstavbě stávajícího a nového portfolia industriálních nemovitostí.


Právní, daňová a ekonomická podpora významné developerské skupině CONTERA při prodeji další části logisticko-průmyslového parku. Součástí poskytnutých služeb byla příprava a vyjednání kompletní dokumentace.

Asistence v souvislosti s fúzí sloučením společnosti HPF Clean, poskytující služby v oblasti facility managementu, s její mateřskou společností ES Facility Management s.r.o.

Asistence v souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnosti RN EXPRES s.r.o., společnosti poskytující služby úklidu a správy nemovitého majetku, v souvislosti se strukturováním a vytvořením holdingové společnosti.

Právní a daňová asistence v souvislosti s akvizicí 75% podílu ve společnosti poskytující služby call centra, a dále přípravou akcionářské dohody mezi stávajícím a novým akcionářem.

Právní podpora společnosti Crocodille při převzetí kontroly nad španělským konkurentem v předinsolvenční situaci.


Právní a daňové poradenství v souvislosti s restrukturalizací společností skupiny Crocodille v České republice, optimalizace vnitroskupinové struktury, vyčlenění části provozu do samostatných entit formou odštěpení s cílem jejich převedení na strategické partnery; navazující transformace části skupiny převodem pod zahraniční majetkovou účast a s tím související přeshraniční fúze.

Úspěšné zastupování středně velkého tuzemského průmyslového výrobce (roční obrat přes 200 mil. Kč) se zahraniční účastí (SRN) proti bývalému jednateli a minoritnímu společníkovi v jedné osobě a jemu spřízněnému zaměstnanci. Předmětem sporu byly nároky na náhradu škody způsobené výkonem funkce jednatele a nekalosoutěžním jednáním, včetně šikanózního výkonu práv minoritního společníka. Naše služby zahrnovaly rovněž interim management a zajištění provozního bankovního financování při převzetí kontroly nad výrobcem, doposud kontrolovaného protistranou. Protistrana nakonec uzavřela mimosoudní dohodu za symbolických podmínek. Případ vedl partner kanceláře Marek Švehlík.

ostatní reference

Asistence při prodeji skupiny Pietro Filipi, významného módního retailového řetězce operujícího v CEE regionu; asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční podporu prodejního procesu, koordinaci samotného prodejního procesu včetně vyjednávání s investory a s věřitelskými bankami a zajištění interim role finančního a účetního řízení skupiny.

Asistence při prodeji společnosti NEW PRESENCE JEWELS, významného prodejce šperků a zlatnických výrobků. Asistence zahrnovala kompletní právní, daňovou a finanční prověrku včetně ekonomického poradenství pro tvorbu kalkulačního vzorce prodejní ceny, post akviziční daňová, účetní a finanční prověrka.

Právní, daňové a strategické poradenství německé společnosti Asphericon, zabývající se výrobou speciálních optických čoček,  při získání investičních pobídek v České republice, při zahájení výrobní a obchodní činnosti v České republice (včetně výstavby výrobního závodu formou tzv. greenfield projektu a investice do technologického vybavení závodu) a při nastavení akcionářských vztahů s lokálním strategickým manažerským týmem.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology