Reference

Zde si můžete prohlédnout referenční případy našich poradenských služeb.

 • Insighters

  Komplexní právní poradenství při prodeji společností Insighters a Procom

  právní poradenství

 • PRODEVAL

  komplexní právní poradenství (při vstupu francouzského výrobce na CZ trh)

  právní poradenství

 • LOGPRO

  zajištění právní a daňové agendy

  právní a daňové poradenství

 • QUISTOR

  Poskytnutí pracovně-právního poradenství

  právní poradenství


 • CZ PLAST

  indikativní ocenění pro účely vypořádání společníků


  právní, ekonomické a transakční poradenství


 • Genesis Capital

  ekonomické poradenství při řešení úpadkové situace portfoliové společnosti

  právní, ekonomické a transakční poradenství


 • Magnetic Ideas

  příprava finančního modelu pro menší energetický zdroj


  právní, ekonomické a transakční poradenství


 • IP Polná

  financování developerského projektu  právní, ekonomické a transakční poradenství


 • Steel Elzet

  příprava finančního modelu pro rozvoj nově vytvářené strojírenské společnosti

  právní, ekonomické a transakční poradenství


 • Schäfer - Menk 

  příprava finančního modelu pro rozhodnutí o budoucím směřování firmy

  právní, ekonomické a transakční poradenství


 • KSH-Data s.r.o.

  komplexní M&A a právní poradenství při prodeji společnosti za využití naší platformy prodavamefirmy.cz

  právní, daňové a transakční poradenství 


 • M.L. Moran a.s.

  komplexní právní poradenství při prodeji společnosti Alfa Plastik a.s.


  právní poradenství 


 • ATEMIT, s.r.o.

  kompletní nastavení struktury skupiny  právní a daňová podpora 


 • IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

  restruktualizace společnosti  právní, daňové a ekonomické poradenství

 • R2B2 s.r.o.

  komplexní poradenství při vyhledávání investora do společnosti R2B2 s.r.o. 

  právní, ekonomické, daňové a transakční poradenství 


 • UNIT PLUS S.R.O.

  komplexní poradenství při prodeji společnosti


  právní, daňové a transakční poradenství 


 • M.L. Moran a.s.

  komplexní právní poradenství při koupi společnosti WPC - Woodplastic a.s.


  právní poradenství 

 • Papp spol. s r.o.

  restrukturalizace společnosti

  právní a daňové služby

 • Kosoř nemovitostní s.r.o.

  prodej 100% podílu ve společnosti

  právní poradenství

 • IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

  koupě podílu v developerském projektu Zlatá Pec, s.r.o.

  právní poradenství

 • VILKY TŘEBONICE s.r.o.

  prodej 100% podílu společnosti

  právní poradenství

 • SVEL Group

  strukturování a akvizice průmyslové skupiny

  právní a daňová podpora

 • Dibaq a.s.

  zajištění restrukturalizace vlastnické struktury společnosti, nákup komplexu movitých a nemovitých věcí

  právní poradenství

 • Krupa Metalltechnik s.r.o.

  akvizice souboru movitých a nemovitých věcí

  právní poradenství

 • Vítá Vás e-shop BestPatron.eu

  BestPatron CZ s.r.o.

  akvizice společnosti

  právní poradenství

 • Tommi CZ s.r.o.

  akviziční financování

  právní poradenství

 • CzechFibre, spol. s.r.o.

  akvizice společnosti

  právní, daňová a ekonomická podpora


 • HPF CleanCat, s.r.o.

  akvizice společnosti

  právní podpora

 •  

  CONTERA Management s.r.o.

  komplexní právní poradenství (podpora při strukturování nákupu nemovitostního portfolia pro výstavbu logistických parků)

  právní, daňová a ekonomická podpora

 • Globalfol s.r.o.

  převzetí konkurenčního podniku

  právní, daňová a finanční podpora

 • MEDESA s.r.o.

  prodej majetkové účasti na společnosti Eppendort Czech & Slovakia s.r.o.

  právní poradenství

 • Thermoflex

  asistence při akvizici společnosti ENCZ

  právní podpora

 • APART

  převzetí provozovatele sítě módní doplňku "PRESENCE"

  právní, daňová a finanční podpora

 • Pietro Filipi

  asistence při prodeji skupiny

  právní, daňová a finanční podpora

 • Pražská Vodohospodářská Společnost a.s.

  strategické plánování odkupu společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s.

  právní a daňová podpora

 •  

  Knoflíkářský průmysl Žirovnice, a.s.

  akvizice společnosti

  právní a daňová podpora

 •  

  AIR POWER s.r.o. 

  strukturování transakce a jejího financování

  právní podpora

 •  

  INOX Technology a.s

  strukturování transakce a jejího financování

  právní podpora

 •  

  Crocodille ČR, spol. s r.o.

  restrukturalizace společností skupiny

  právní poradenství

 • VMK-CZ s.r.o.

  příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu společnosti

  právní podpora

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací okumentace k financování koupě majoritního podílu ve společnosti TECHNIK PARTNER s.r.o.

  právní podpora

 • Ventos Energy Solutions, a.s.

  příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu společnosti

  právní podpora

 • Fermia s.r.o.

  asistence společnosti při vstupu do společnosti Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.

  právní podpora

 • Karned Tools s.r.o.

  příprava a vyjednávání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu ve společnosti

  právní podpora

 •  

  akvizice pozemků na Praze 5 hotelovému operátorovi

  právní a daňové poradenství

 •  

  asistence při koupi kancelářské budovy na Praze 10 ve formě 100% akcií ve společnosti

  právní podpora

 •  

  kompletní transakční a úvěrová zajišťovací dokumentace při převzetí minoritních podílů obchodníka s investičním zlatem

  právní podpora

 • TECNOTRADE s.r.o. 

  odkup podílu a restrukturalizace vlastnické struktury společnosti

  právní podpora

 • Biopekárna Zemanka s.r.o.

  komplexní právní poradenství a asistence při kapitalizaci  částečnému prodeji společnosti

  právní poradenství

 •  

  podpora při procesu kapitalizace a částečného prodeje společnosti zabývající se výrobou a maloobchodním prodejem luxusního dárkového balícího sortimentu

  právní, účetní a finanční podpora

 • STS Olbramovice, a.s. 

  příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu ve společnosti

  právní podpora

 • asphericon s.r.o.

  poradenství při získání investičních pobídek v České republice, při zahájení výrobní a obchodní činnosti v ČR 

  právní, daňové a strategické poradenství

 • Raab Karcher

  akvizice sítě prodejen v ČR a Maďarsku

  právní poradenství

 •  

  restrukturalizace akcionářské struktury významného tuzemského dodavatele speciálních zdravotnických přístrojů

  právní, daňové a strategické poradenství

 • GOLDEN GATE CZ a.s.

  akvizice 80% akcií internetového obchodníka s investičním zlatem do skupiny GOLDEN GATE

  právní a daňové poradenství

 • Bittera Servis, s.r.o.

  úprava mezinárodní firemní struktury společnosti 

  právní a daňová podpora

 • Unica, spol. s.r.o.

  akvizice 80% obchodního podílu ve společnosti

  právní a daňová podpora

 • Vega Tour s.r.o.

  daňové poradenství

  daňová podpora

 • Wistron Corporation

  komplexní služby daňového poradenství včetně zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob pro nadnárodní taiwanskou skupinu

  daňové poradenství

 • Technistone, a.s.

  dlouhodobá a komplexní podpora managementu předního výrobce umělého kamene 

  právní a daňová podpora

 • NKT s.r.o.

  restrukturalizace skupiny nkt cables v ČR zahrnující změnu právní formy a následnou fúzi zúčastněných společností

  právní poradenství

 • Panther International GmbH

  zastupování společnosti při převzetí minoritního podílu na tuzemské dceřiné společnosti Master Bike s.r.o.

  právní a daňové poradenství, interim management a zajištění bankovního financování

 • Euro VAT Reclaim, s.r.o.

  dosažení smírného vyřešení soudních sporů mezi společníky; zajištění restrukturalizace vlastnické struktury společnosti

  komplexní právní poradenství

  ostatní reference

  Právní a daňová asistence v souvislosti s prodejem kontrolního podílu na společnosti v oblasti potravinářského průmyslu (prodej nápojů a potravin prostřednictvím prodejních automatů) strategickému investorovi a v souvislosti právní a daňovou restrukturalizací obchodních aktivit a pracovněprávních vztahů společnosti.

  Asistence v souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnosti RN EXPRES s.r.o., společnosti poskytující služby úklidu a správy nemovitého majetku.

  Právní asistence v souvislosti s převzetím národní franšízy mezinárodní top executive search společnosti.

  Asistence v souvislosti s prodejem 100% podílu ve společnosti SWELL, spol. s r.o., která je předním dodavatelem vývojových služeb do automobilového průmyslu na evropském trhu, včetně podpory při výběru kupujícího.

  Právní a daňová asistence v souvislosti s akvizicí 80% obchodního podílu ve společnosti UNICA, spol. s r.o., společnosti provozující přední kliniku pro léčbu neplodnosti (IVF), v souvislosti s přípravou dohody společníků a akviziční úvěrové dokumentace.

  Asistence při vytvoření společného závodu dvou českých společností vyrábějící specializované alkoholické nápoje s nízkým objemem alkoholu.

  Právní poradenství společnosti LICEHAMR & Partners v souvislosti s akvizicí, výstavbou a leasingovým financováním výstavby kancelářské budovy v Brně a jejího následného dlouhodobého nájmu české centrále švédské skupiny vyrábějící obráběcí stroje.

  Právní a daňová asistence v souvislosti s akvizicí 75% podílu ve společnosti poskytující služby call centra, a dále přípravou akcionářské dohody mezi stávajícím a novým akcionářem.

  Právní a daňová asistence při úpravě mezinárodní firemní struktury společnosti podnikající v oblasti IT služeb. Komplexní posouzení souvisejících aspektů mezinárodního zdanění, transferů zisku a problematiky cen mezi spojenými osobami (arm´s length principy).

  Komplexní právní poradenství finančnímu investorovi v souvislosti s akvizicí společnosti Harding Safety vyrábějící lodní jeřáby od norského vlastníka včetně právní prověrky, přípravy a vyjednání transakční dokumentace a kompletní smluvní dokumentace k bankovnímu financování.

  Komplexní právní a daňové poradenství v souvislosti s akvizicí 80 % akcií internetového obchodníka s investičním zlatem do skupiny zabývající se prodejem investičního zlata.

  Právní a daňová asistence při refinancování finančního leasingu poskytnutého společností spadající do skupiny významné bankovní skupiny a použitého k financování nákupu, rekonstrukce a přestavby nemovitostí za účelem jejich pronájmu a prodeje jako bytových jednotek.

  Právní a strategické poradenství při prodeji majoritního podílu ve společnosti zabývající se projekcí a výrobou strojírenských výrobků pro potravinářský průmysl a zemědělství v před work-outové situaci a to včetně poskytnutí provozního financování cílové společnosti a nastavení vztahů mezi stávajícími akcionáři a novým akcionářem společnosti.

  Poradenská skupina SAMAK zastupovala jediného vlastníka, fyzickou osobu v souvislosti s prodejem 100% podílu ve společnosti DFK Cab, s.r.o., v České republice a DFK America, Inc., v USA. DFK Cab je dynamicky se rozvíjející firma s převažujícím zaměřením na výrobu kabin pro retraky a offroadová vozidla UTV s výrobou v Uherském Hradišti. Právní poradenství zahrnovalo nejen podporu při výběru vhodného investora a vyjednávání smluvní dokumentace, ale rovněž podporu s tzv. staple financováním akvizice kupujícím. Transakce spadá do kategorie SME v objemu 100-350mil Kč.

  Právní, daňové a strategické poradenství manažerovi společnosti vyrábějící specializované plastové a hliníkové formy při převzetí 100% kontroly nad společností od stávajícího rakouského vlastníka (MBO transakce) a to včetně právního a daňového strukturování transakce, zajištění equitového a mezaninového financování a externího bankovního financování transakce.

  Právní a daňová asistence prodejci a výrobci laboratorní techniky při prodeji jedné z divizí zahraničnímu investorovi.

  Právní a daňová asistence při strukturování akvizic výdejen laboratorní techniky.

  Komplexní právní, účetní a finanční podpora realitnímu fondu při akvizici portfolia čtyř retailových parků v Čechách.

  Právní podpora při prodeji maloobchodní jednotky v developerském projektu v Praze potravinářskému maloobchodnímu řetězci.

  Poradenství při prodeji majoritního podílu významného tuzemského hráče na poli programatické reklamy.

  Právní, daňová a ekonomická podpora při prodeji tiskárny operující v regionu Střední Čechy.

  Právní, daňová a ekonomická podpora při převzetí e-shopu specializovaného na prodej sportovních zbraní a střeliva.

  Právní poradenství při prodeji podílu ve společnosti zabývající se výrobou a prodejem bezpečnostních stavebních prvků s významným zastoupením na tuzemském trhu.

  Právní a daňová podpora investorského vstupu do společnosti zabývající se velkoobchodním a maloobchodním prodejem lifestylového oblečení

  Zastupování společnosti Seco GROUP (výroba zemědělské techniky) proti České republice ve sporu o vlastnictví průmyslového areálu v Mladé Boleslavi.

  Právní podpora tuzemských společností dánského koncernu (výroba kabelů).

  Zpracování indikativní valuace společnosti Kartonáž Kyjov, družstvo.

  Právní a daňová asistence při refinancování finančního leasingu poskytnutého společností spadající do skupiny významné bankovní skupiny a použitého k financování dvou rezidenčních nemovitostních projektů.

  Právní a daňová asistence v souvislosti s prodejem kontrolního podílu na společnosti v oblasti potravinářského průmyslu (prodej nápojů a potravin prostřednictvím prodejních automatů) strategickému investorovi a v souvislosti právní a daňovou restrukturalizací obchodních aktivit a pracovněprávních vztahů společnosti.

  Kompletní zajištění účetní a daňové agendy řetězce retailových obchodů VERO MODA.

  Strukturování a návazně komplexní zajištění daňové agendy mezinárodní skupiny PrimeRevenue, se sídlem v USA, zaměřující se na finanční služby (factoring, transakce s pohledávkami apod.).

  Příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace pro Českou spořitelnu, a.s. v rámci projektového financování poskytovanému významnému českému developerovi.

  Komplexní právní poradenství finančnímu investorovi v souvislosti s akvizicí společnosti Harding Safety vyrábějící lodní jeřáby od norského vlastníka včetně právní prověrky, přípravy a vyjednání transakční dokumentace a kompletní smluvní dokumentace k bankovnímu financování.

  Právní poradenství v oblasti reorganizace, příprava reorganizačního plánu, komplexní právní pomoc v souvisejícím insolvenčním řízení.

  Zastupování mezinárodního korporátního klienta v souvislosti s prodejem portfolia průmyslových areálů ve Velkém Meziříčí, Vrchlabí a Kladně a poskytování průběžného právního poradenství při dalších nemovitostních transakcích a právních vztazích k nemovitostem při zajištění provozu.

  Zastupování privátního klienta při prodeji skladové haly o rozloze 4,5 tis. m2 včetně přilehlých pozemků v Modleticích.
  Poskytování právních služeb privátnímu klientovi v souvislosti s prodejem portfolia Penny marketů.

  Poskytování právního poradenství při koupi letiště a přilehlých pozemků v Chocni.

  Asistence pro Městskou část Praha 10 v souvislosti s přípravou zadávací dokumentace k veřejné zakázce o výstavbu nové radnice, včetně přípravy návrhu hlavní smlouvy o výstavbě a smlouvy o právu stavby k pozemku, na němž bude nová radnice postavena.

  Asistence v souvislosti s přípravou zadávací dokumentace k veřejné zakázce o výstavbu nové radnice, včetně přípravy návrhu hlavní smlouvy o výstavbě a smlouvy o právu stavby k pozemku, na němž bude nová radnice postavena.

  Poskytování všeobecného právního poradenství významné společnosti vlastněné obcí zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury obce, a to včetně správy nemovitého a nemovitého majetku společnosti.

  Zastupování klienta předního dovozce nápojů do ČR ve věci uplatnění nároku z vadného softwaru. Spor v řádů milionů Kč.

  Poskytování právních služeb v souvislosti s řízením o změnu stavby před dokončením a s řízením o odstranění stavby.

  Právní zastupování společnosti, která je předním dodavatelem obalové techniky. Zastupování v oblasti souboru individuálních soudních sporů týkajících se sporu o hrazení nájemného , nebytových prostor, odpovědnosti bývalého vedení společnosti, žaloby na vydání věci a dalších pohledávkových sporů.

  Úspěšné zastupování středně velkého tuzemského průmyslového výrobce (roční obrat přes 200 mil. Kč) se zahraniční účastí (SRN) proti bývalému jednateli a minoritnímu společníkovi v jedné osobě a jemu spřízněnému zaměstnanci. Předmětem sporu byly nároky na náhradu škody způsobené výkonem funkce jednatele a nekalosoutěžním jednáním, včetně šikanózního výkonu práv minoritního společníka. Naše služby zahrnovaly rovněž interim management a zajištění provozního bankovního financování při převzetí kontroly nad výrobcem, doposud kontrolovaného protistranou. Protistrana nakonec uzavřela mimosoudní dohodu za symbolických podmínek. Případ vedl partner kanceláře Marek Švehlík.

   

  Rychlý kontakt

  +420 211 222 244
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Vytvořeno ve Zlíně
  od Weboo Marketing & Technology