DUE DILIGENCE (PRÁVNÍ A DAŇOVÁ PROVĚRKA)

Co to znamená

Zajišťujeme komplexní právní analýzu cílové společnosti či vybraných aktiv, tak aby se klient mohl kvalifikovaně posoudit rizika zamýšlené investice a potvrdit investiční předpoklady. V rámci právní prověrky posuzujeme zejména nabývací tituly a práva k majetku, vybrané obchodní transakce a právní vztahy se třetími osobami, dodržování regulatoriky, soudní spory a jiná obdobná řízení a další klientem identifikované klíčové oblasti. Výsledkem právní prověrky je závěrečná zpráva obsahující popis zkoumaných oblastí společně s upozorněním na možná rizika a návrhem řešení, jak tato rizika eliminovat.

Co vám to přinese

Due diligence, neboli komplexní analýza společnosti v současné době nabývá stále více na významu v souvislosti s rozvojem vlastnických kapitálových transakcí. Provedení due diligence má pro kupujícího (investora) nebo i pro prodávajícího zásadní význam. Poskytne totiž všechny podstatné informace o společnosti a rizicích s ní spojených pro investora nebo prodávajícího. Prostřednictvím due diligence je možné identifikovat skutečnosti mající vliv na cenu transakce a zároveň může být nápomocná k rozhodnutí, zda zvažovanou transakci realizovat či nikoli. Zaměření Due Diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech klienta. Podle zaměření zpravidla vypracováváme Due Diligence finanční, účetní a daňové.

V čem je přidaná hodnota našich služeb

V procesu Due Diligence pro Vás zjistíme základní informace o všech významných rizicích z vybraných oblastí spojených s prověřovaným subjektem, aby Vaše společnost neutrpěla žádné významné dodatečné výdaje po provedení akvizice, které by vyplynuly z neznalosti těchto rizik.

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

nebo nám zatelefonujte

  • GŠ SEKO s.r.o.

    prodej 100% podílu společnosti

    právní a daňové služby

  • Papp spol. s r.o.

    restrukturalizace společnosti

    právní a daňové služby

  • Kosoř nemovitostní s.r.o.

    prodej 100% podílu ve společnosti

    právní poradenství

  • IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

    koupě podílu v developerském projektu Zlatá Pec, s.r.o.

    právní poradenství

  • VILKY TŘEBONICE s.r.o.

    prodej 100% podílu společnosti

    právní poradenství

  • SVEL Group

    strukturování a akvizice průmyslové skupiny

    právní a daňová podpora

  • Dibaq a.s.

    zajištění restrukturalizace vlastnické struktury společnosti, nákup komplexu movitých a nemovitých věcí

    právní poradenství

  • Krupa Metalltechnik s.r.o.

    akvizice souboru movitých a nemovitých věcí

    právní poradenství

  • Vítá Vás e-shop BestPatron.eu

    BestPatron CZ s.r.o.

    akvizice společnosti

    právní poradenství

  • Tommi CZ s.r.o.

    akviziční financování

    právní poradenství

  • CzechFibre, spol. s.r.o.

    akvizice společnosti

    právní, daňová a ekonomická podpora


  • HPF CleanCat, s.r.o.

    akvizice společnosti

    právní podpora

  •  

    CONTERA Management s.r.o.

    strukturování a prodej portfolia industriálních parků v ČR

    právní, daňová a ekonomická podpora

  • Globalfol s.r.o.

    převzetí konkurenčního podniku

    právní, daňová a finanční podpora

  • MEDESA s.r.o.

    prodej majetkové účasti na společnosti Eppendort Czech & Slovakia s.r.o.

    právní poradenství

  • Thermoflex

    asistence při akvizici společnosti ENCZ

    právní podpora

  • APART

    převzetí provozovatele sítě módní doplňku "PRESENCE"

    právní, daňová a finanční podpora

  • Pietro Filipi

    asistence při prodeji skupiny

    právní, daňová a finanční podpora

  • Pražská Vodohospodářská Společnost a.s.

    strategické plánování odkupu společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s.

    právní a daňová podpora

  •  

    Knoflíkářský průmysl Žirovnice, a.s.

    akvizice společnosti

    právní a daňová podpora

  •  

    AIR POWER s.r.o. 

    strukturování transakce a jejího financování

    právní podpora

  •  

    INOX Technology a.s

    strukturování transakce a jejího financování

    právní podpora

  •  

    Crocodille ČR, spol. s r.o.

    restrukturalizace společností skupiny

    právní poradenství

  • VMK-CZ s.r.o.

    příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu společnosti

    právní podpora

  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

    příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací okumentace k financování koupě majoritního podílu ve společnosti TECHNIK PARTNER s.r.o.

    právní podpora

  • Ventos Energy Solutions, a.s.

    příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu společnosti

    právní podpora

  • Fermia s.r.o.

    asistence společnosti při vstupu do společnosti Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.

    právní podpora

  • Karned Tools s.r.o.

    příprava a vyjednávání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu ve společnosti

    právní podpora

  •  

    akvizice pozemků na Praze 5 hotelovému operátorovi

    právní a daňové poradenství

  •  

    asistence při koupi kancelářské budovy na Praze 10 ve formě 100% akcií ve společnosti

    právní podpora

  •  

    kompletní transakční a úvěrová zajišťovací dokumentace při převzetí minoritních podílů obchodníka s investičním zlatem

    právní podpora

  • TECNOTRADE s.r.o. 

    odkup podílu a restrukturalizace vlastnické struktury společnosti

    právní podpora

  • Biopekárna Zemanka s.r.o.

    komplexní právní poradenství a asistence při kapitalizaci  částečnému prodeji společnosti

    právní poradenství

  •  

    podpora při procesu kapitalizace a částečného prodeje společnosti zabývající se výrobou a maloobchodním prodejem luxusního dárkového balícího sortimentu

    právní, účetní a finanční podpora

  • STS Olbramovice, a.s. 

    příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu ve společnosti

    právní podpora

  • ACword, spol. s r.o.

    prodej divize společnosti

    právní a daňová podpora

  • asphericon s.r.o.

    poradenství při získání investičních pobídek v České republice, při zahájení výrobní a obchodní činnosti v ČR 

    právní, daňové a strategické poradenství

  • Raab Karcher

    akvizice sítě prodejen v ČR a Maďarsku

    právní poradenství

  •  

    restrukturalizace akcionářské struktury významného tuzemského dodavatele speciálních zdravotnických přístrojů

    právní, daňové a strategické poradenství

  • GOLDEN GATE CZ a.s.

    akvizice 80% akcií internetového obchodníka s investičním zlatem do skupiny GOLDEN GATE

    právní a daňové poradenství

  • Bittera Servis, s.r.o.

    úprava mezinárodní firemní struktury společnosti 

    právní a daňová podpora

  • Unica, spol. s.r.o.

    akvizice 80% obchodního podílu ve společnosti

    právní a daňová podpora

  • Technistone, a.s.

    dlouhodobá a komplexní podpora managementu předního výrobce umělého kamene 

    právní a daňová podpora

  • NKT s.r.o.

    restrukturalizace skupiny nkt cables v ČR zahrnující změnu právní formy a následnou fúzi zúčastněných společností

    právní poradenství

  • Panther International GmbH

    zastupování společnosti při převzetí minoritního podílu na tuzemské dceřiné společnosti Master Bike s.r.o.

    právní a daňové poradenství, interim management a zajištění bankovního financování

  • Euro VAT Reclaim, s.r.o.

    dosažení smírného vyřešení soudních sporů mezi společníky; zajištění restrukturalizace vlastnické struktury společnosti

    komplexní právní poradenství

    Konkrétní referenční případy

    Úspěšné zastupování společnosti Panther International GmbH při převzetí minoritního podílu na tuzemské dceřiné společnosti Master Bike s.r.o. (obrat přes 200 mil. Kč). Naše služby zahrnovaly právně-korporátní a daňové poradenství při transakci, rovněž interim management a zajištění provozního bankovního financování. Případ vedl partner kanceláře Marek Švehlík.

     

    Příprava a vyjednání kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace k financování koupě 100% podílu ve společnosti STS Olbramovice, spol. s r.o., zabývající se výrobou zemědělské techniky, především malosériových zemědělských strojů pro živočišnou výrobu. Akvizici realizoval SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. společně s RSJ Investments SICAV.

     

    Poradenská skupina SAMAK je rovněž dlouhodobým právním zástupcem poskytovatele nebankovních úvěrů, společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., ve sporech z úvěrových smluv s podnikateli i se spotřebiteli dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně řízení před Finančním arbitrem.

    Rychlý kontakt

    +420 211 222 244
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    Vytvořeno ve Zlíně
    od Weboo Marketing & Technology