DUE DILIGENCE (PRÁVNÍ A DAŇOVÁ PROVĚRKA)

Co Due diligence znamená

Zajišťujeme komplexní právní analýzu cílové společnosti či vybraných aktiv, tak aby  klient mohl kvalifikovaně posoudit rizika zamýšlené investice a potvrdit investiční předpoklady. V rámci právní prověrky posuzujeme zejména nabývací tituly a práva k majetku, vybrané obchodní transakce a právní vztahy se třetími osobami, dodržování regulatoriky, soudní spory a jiná obdobná řízení a další klientem identifikované klíčové oblasti. Výsledkem právní prověrky je závěrečná zpráva obsahující popis zkoumaných oblastí společně s upozorněním na možná rizika a návrhem řešení, jak tato rizika eliminovat.

Co vám to přinese

Due diligence, neboli komplexní analýza společnosti v současné době nabývá stále více na významu v souvislosti s rozvojem vlastnických kapitálových transakcí. Provedení due diligence má pro kupujícího (investora) nebo i pro prodávajícího zásadní význam. Poskytne totiž všechny podstatné informace o společnosti a rizicích s ní spojených pro investora nebo prodávajícího. Prostřednictvím due diligence je možné identifikovat skutečnosti mající vliv na cenu transakce a zároveň může být nápomocná k rozhodnutí, zda zvažovanou transakci realizovat či nikoli. Zaměření Due Diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech klienta. Podle zaměření zpravidla vypracováváme Due Diligence finanční, účetní a daňové.

V čem je přidaná hodnota našich služeb

V procesu Due Diligence pro Vás zjistíme základní informace o všech významných rizicích z vybraných oblastí spojených s prověřovaným subjektem, aby Vaše společnost neutrpěla žádné významné dodatečné výdaje po provedení akvizice, které by vyplynuly z neznalosti těchto rizik.

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

nebo nám zatelefonujte

Konkrétní referenční případy

Fri-Service Czech s.r.o.


Komplexní právní a ekonomické poradenství při restrukturalizaci a prodeji společnosti Fri-Service Czech s.r.o

právní a ekonomické poradenství

Insighters


Komplexní právní poradenství při prodeji společností Insighters a Procom

právní poradenství

PRODEVAL


komplexní právní poradenství (při vstupu francouzského výrobce na CZ trh)

právní poradenství

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology