• Domů
  • Zakládání obchodních společností

Zakládání obchodních společností

Co to znamená

Nejčastějším typem obchodní společnosti v České republice je společnost s ručením omezeným. Správné nastavení jejích parametrů pomůže v budoucnu společnost efektivně řídit a současně předejít možným sporům mezi společníky.

Prvním krokem založení obchodní společnosti s ručením omezeným je sepsání společenské smlouvy, která musí mít formu notářského zápisu.

Obsah smlouvy upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, kdy aktuální znění tohoto zákona už nestanovuje minimální výši základního kapitálu 200 000 Kč, ale pouze 1 Kč.

Dalším krokem, který nelze opominout, je získání oprávnění k vykonávání podnikání, často ve formě živnostenského oprávnění, může však jít také o činnost vyžadující jiné než živnostenské oprávnění, například v případě daňových poradců.

Po splnění všech těchto náležitostí následuje podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to u příslušného rejstříkového soudu.

Návrh na zápis je potřeba podat do 90 dnů od založení společnosti a musí obsahovat řadu příloh, zejména společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu, potvrzení správce vkladu o složení vkladu, potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti, ověřené kopie výpisu z živnostenského rejstříku, doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, výpis z katastru nemovitostí sídla a čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy.

Nezávazná poptávka

Potřebujete poradit?

nebo nám zatelefonujte

Konkrétní referenční případy

Fri-Service Czech s.r.o.


Komplexní právní a ekonomické poradenství při restrukturalizaci a prodeji společnosti Fri-Service Czech s.r.o

právní a ekonomické poradenství

Insighters


Komplexní právní poradenství při prodeji společností Insighters a Procom

právní poradenství

PRODEVAL


komplexní právní poradenství (při vstupu francouzského výrobce na CZ trh)

právní poradenství

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology