Sídlo a pobočky

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

+420 211 222 244
info@samak.cz

Vavrečkova 7074
760 01 Zlín

+420 577 544 657
info@samak.cz

Další kontaktní místa

Mgr. Jana Sussmilichová 

Lidická 170
386 01 Strakonice 1

Fakturační údaje

SAMAK Business Advisory, s. r. o.

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

+420 211 222 244
info@samak.cz

IČO: 066 38 449
DIČ: CZ 066 38 449

SAMAK Legal, s. r. o.

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

+420 211 222 244
info@samak.cz

IČO: 242 91 943
DIČ: CZ 242 91 943

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C. 193829.

SAMAK Tax, s. r. o.

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

+420 211 222 244
info@samak.cz

IČO: 039 12 957
DIČ: CZ 039 12 957

SAMAK Services, s. r. o.

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1

+420 211 222 244
info@samak.cz

IČO: 038 63 751
DIČ: CZ 038 63 751

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C. 238848.

close ribbon