Daňové povinnosti u poskytovatelů přepravních a ubytovacích služeb

Letošní pokyn Generálního finančního ředitelství D-59 upřesňuje, jaké ubytovací a přepravní služby jsou považovány za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími, a to jak ve vztahu k dani z příjmů, tak i DPH.

Charakteristickými rysy přechodného ubytování, jež bývá zpravidla realizováno prostřednictvím internetových platforem Booking či Airbnb, je na rozdíl od dlouhodobého pronájmu mj. výměna ložního prádla, úklid, poskytování hygienických prostředků apod. Poskytování takovéhoto ubytování je podnikání a tržby z něj vstupují do obratu pro zákonnou registraci k DPH, což si mnozí poskytovatelé ubytování ani neuvědomují. Současná hranice pro povinnou registraci jsou 2 mil. Kč.

A vzhledem k tomu, že ubytovatelé spolupracují se zprostředkovateli ubytování typu Airbnb či booking.com sídlícími v jiných členských státech EU (Nizozemsko, Irsko) a přijímají od nich jejich zprostředkovatelské služby, stávají se prvním přijetím takové služby, byť třeba v symbolické výši, tzv. osobami identifikovanými k dani, které jsou povinny z netto hodnoty těchto služeb odvádět českému státu DPH, aniž jim však vznikne nárok si tuto daň současně nárokovat.

Nejinak tomu je i u řidičů alternativních taxislužeb typu Uber, Bolt či Liftago, kteří jsou z povahy své činnosti rovněž podnikateli, vzniká jim tedy povinnost disponovat příslušným živnostenským oprávněním. Pokud by se k dani z příjmu nezaregistrovali, ač tuto povinnost ze zákona mají, podléhá jejich činnost tak či tak dani z příjmů (mohou ale uplatnit proti příjmům 40% výdajový paušál).

Tito řidiči využívají služeb mobilních aplikací, jejichž provozovateli jsou firmy se sídlem v jiném členském státě EU. Ze strany provozovatelů těchto aplikací se jedná o elektronickou službu s místem plnění v jiném členském státě (v tomto případě v ČR) poskytnutou tzv. osobě povinné k dani (českému řidiči). Tuzemský řidič je pak povinen se přijetím první služby mobilní aplikace registrovat taktéž jako tzv. identifikovaná osoba a z hodnoty služeb, které mu provozovatelé mobilních aplikací Uber apod. poskytli, odvést v ČR DPH, přičemž jim nárok si tuto daň odečíst nevznikne, neboť tuto možnost mají jen plnohodnotní plátci DPH.

Ostatní novinky

close ribbon